Course: Application of mechatronics in health technology

« Back
Course title Application of mechatronics in health technology
Course code KKS/AMZT
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
This course applies principles of electronic and mechatronics systems and instrument from view of design, control and understanding mechatronics systems, methods scan and drive technical components in real - time in mechanical design of health technology. In this course is important check of theoretical knowledge from different branch and obtaining acquirements for applied technical systems and development a new mechatronics systems and instruments for medical using. Topics of lectures according to weeks: 1st week: Introduction, basic characteristics of mechanical systems for mechatronics 2nd week: Requirements and specifications on mechatronics equipments in health 3rd week: Properties of mechanical systems, measurements, evaluation systems for actuators 4th week: Safety considerations for operation equipment 5th week: Ergonomics and intuitive control of systems 6th week: Safeguard and inserting of partial "intelligence" to the drive of mechanical systems 7th week: Automatic diagnostics, error correction and adjustment of a new parameters 8th week: Resistance of mechanical part equipments 9th week: Build-up area action and evaluation part to the equipments 10th week: Constructional fundamentals design of overall equipment 11th week: Influence vibration and acoustics equipments on environs 12th week: Ecological aspects of mechatronics systems 13th week: Possibilities of reparations and renovation mechatronics systems

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications
  • Team project (50/number of students) - 25 hours per semester
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic knowledge of mechatronics systems and electrotechnics.
základní znalost a povědomí o mechatronickém systému
zvládnutí základů mechaniky, elektrotechniky a jednoduchého programování
professional skills
samostatně vyhledat infomace o technických systémech
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Students after graduation of this course are able to: - apply theoretical knowledge from mechatronics systems - orientate oneself in the aplication mechatronics systems - make it basic design and construction
aplikovat teoretické poznatky z oblasti mechatronických zarízení
orientovat se v základním postupu návrhu technického systému
orientovat se v aplikaci snímačů veličin pro technické zařízení
professional skills
orientovat se v základním aplikovaní pro návrh technických systémů
samostatně zvladnout základní návrh zařízení
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture with practical applications
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Test
professional skills
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
  • Talácko, J. Mechatronika. Brno, 2006. ISBN 80-251-1299-1.
  • Vodáková, Jitka. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-113-3.
  • Vondráček, L.; Ludvík, M.; Nováková, J. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. Praha, 2003. ISBN ISBN 80-247-0704-.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester