Course: Selected Topics from Fluid Mechanics

« Back
Course title Selected Topics from Fluid Mechanics
Course code KKE/VSMT
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Linhart Jiří, Prof. Ing. CSc.
  • Eret Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Seminar classes, Individual study
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 12 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
ovládat základy mechaniky tekutin (mezní vrstva, úplav ...)
ovládat základy dynamiky těles, zejména kmitání
professional skills
řešit diferenciální rovnice druhého řádu (pohybové rovnice)
learning outcomes
professional knowledge
pochopit nebezpečí, které představuje vazba mezi tekutinou a obtékaným tělesem
dozvědět se nejmodernější poznatky z oboru proudem vybuzených vibrací
klasifikovat mechanismy proudem vybuzených vibrací a vysvětlit kvalitativně rozdíly mezi nimi
analyzovat teoreticky fluidoelastické systémy s jedním a více stupni volnosti
porozumět základům CFD pro interakce tělesa s okolní tekutinou
professional skills
určit příčinu proudem vybuzených vibrací v inženýrských aplikacích
odvodit matematický model a stanovit stabilitu systému
teaching methods
professional knowledge
Lecture with practical applications
Individual study
assessment methods
Written exam
professional skills
Written exam
general eligibility
Written exam
Recommended literature
  • Blewins R. D. Flow - Induced Vibration. Van Nostrand Reinhold, 2001.
  • Linhart, Jiří. Aeropružnost. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-708-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Nuclear Power Equipment Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter