Course: Environmental Engineering

« Back
Course title Environmental Engineering
Course code KKE/TZP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Konáš Petr, Ing.
  • Křenek Vladimír, Ing.
  • Pavlíček Petr, Ing.
Course content
1. Quality of the environment, external environment, microclimate 2. Evaluation of the contamination of the environment 3. Heating, heat properties of buildings 4. Convection heating, radiation heating 5. Warm water heating system 6. Steam heating systems, air heating systems 7. Control of heating devices 8. Ventilation and exhaustion, air flow in ventilation space 9. Natural ventilation, forced ventilation 10. Exhaustion equipment, air conditioning 11. Air-conditioning equipment, air distribution 12. Calculation of air popeline networks, separation of solid particles 13. Noise, sources of noise, lighting sources

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic knowledge of thermodynamics and fluid mechanics.
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni co je to životní prostředí
využívat znalosti z oblasti vnějšího prostředí, mikroklimatu, využívat znalosti o vytápění, tepelných vlastnostech budov, vysvětlit konvenční vytápění a sálavé vytápění
využívat samostatně teoretické znalosti o hluku, osvětlení a o klimatizaci
professional skills
navrhnout na základě získaných znalostí základní druh tepelného čerpadla, klimatizace či zateplení pro danou budovu
kondukci, konvekci a radiaci
learning outcomes
professional knowledge
interpretovat výsledky způsobů vytápění, větrání a klimatizace, navrhnout metodu odstranění škodlivin v ovzduší
navrhnout zateplení budovy dle tepelnýcch vlastností budov, popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni vhodnost konvekčního a sálavého vytápění
Popsat komplexně způsoby odhlučnění a osvětlení jednotlivých místností nebo budov
professional skills
Používat příslušné normy a předpisy
používat výpočtové metody a rovnice pro přenos tepla a hmoty
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • Cihelka J. Vytápění, větrání, klimatizace. SNTL Praha, 1985.
  • Ladislav Vilimec. Řízení a regulace energetických zařízení. Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1853-5.
  • Polach V. Technika životního prostředí. tabulky. ZČU, FS-KKE, 1992.
  • Smolík, Jan. Technika prostředí. Vyd. 1. Praha : SNTL, 1985.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Nuclear Power Equipment Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer