Course: Thermodynamics of Nuclear Reactor

« Back
Course title Thermodynamics of Nuclear Reactor
Course code KKE/THR
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Mareš Radim, Prof. Ing. CSc.
Course content
1. Basic equations of heat transfer and fluid flow. 2. Basic problem of steady heat conduction with inner sources of heat. 3. Unsteady heat conduction, analytical solution, influence of Biot number. 4. Numerical solution of heat transfer. 5. Heat transfer in boundary layers, pipes and channels. 6. Heat transfer in the neighbourhood of distance elements. 7. Heat transfer in condensation and boiling, first and second crisis of boiling. 8. Heat transfer by radiation, special cases. 9. Heat generation in nuclear reactor core, thermo-hydraulic analysis. 10. Crisis of heat transfer in nuclear reactor. 11. Hot channel factor. 12. Critical heat flux in nuclear reactor. 13. Heat exchangers, thermal analysis.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
  • Contact hours - 65 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
úspěšně složit 2 zkoušky z matematiky na FST, FAV, FEL nebo na jiné technické univerzitě
zvládnout látku z mechaniky a termodynamiky v rámci zkoušky ze základů fyziky na FST, FAV, FEL nebo na jiné technické univerzitě
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků
professional skills
řešit matematické úlohy na úrovni 2 zkoušek z matematiky na FST, FAV, FEL nebo na jiné technické univerzitě
řešit úlohy z mechaniky a termodynamiky na úrovni zkoušky ze základů fyziky na FST, FAV, FEL nebo na jiné technické univerzitě
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušeností a jejich a jejich vyhodnocení
learning outcomes
professional knowledge
vyložit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laiků základní zákony termodynamiky a sdílení tepla v jaderném reaktoru
vyložit tepelné procesy s ohledem na na konstrukční uspořádání palivového článku reaktoru
získávat další odborné znalosti a dovednosti na základě praktických zkušeností a provádět jejich vyhodnocení
professional skills
řešit jednodušší i složitější úlohy přenosu tepla v aktivní zóně jaderného reaktoru
použít samostatně své znalosti k termodynamické analýze tepelných procesů v palivovém článku reaktoru
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušeností a jejich a jejich vyhodnocení
general eligibility
řešit úlohy z termodynamiky a sílení tepla v jaderném reaktoru
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Test
Recommended literature
  • E. E. Levis. Nuclear Reactor Physics. 2008. ISBN 978-0-12-370631-7.
  • Hejzlar, Radko. Sdílení tepla. Vyd. 4. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02974-3.
  • Heřmanský, Bedřich. Termomechanika jaderných reaktorů. Vyd. 1. Praha : Academia, 1986.
  • Nožička, Jiří. Základy termomechaniky. 1. vyd. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02409-1.
  • Sazima, Miroslav. Sdílení tepla. 2. vyd, dotisk. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1980.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Nuclear Power Equipment Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter