Course: Gas Turbines and Turbocompressors

« Back
Course title Gas Turbines and Turbocompressors
Course code KKE/PTT
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Ratkovská Katarina, Ing.
 • Ratkovská Katarína, Ing.
 • Linhart Jiří, Prof. Ing. CSc.
 • Hocko Marián, Ing. Ph.D.
 • Hocko Marián, Ing. Ph.D.
 • Čepička Jan, Ing. Ph.D.
Course content
Contents of the lectures: 1. Introduction in to study gas turbine and turbo-compressors. The importance of the sub-ject, schedule of the lectures and exercises, requirements on student, organizational support of the subject progress study. Characterization of the compressors and turbo-compressors. Thermal cycle of the gas turbines and the turbo-compressors. The possi-bilities of the improving thermal efficiency the gas turbines and turbo-compressors. 2. The purpose, parts, work principle, change of the parameters and design of radial compressors. 3. Principles of the thermodynamic radial compressor calculation. 4. The purpose, parts, work principle, change of the parameters and design of axial com-pressors. 5. The thermodynamic project of the multi stages axial compressor. 6. The radial and axial compressors stall. Characterizations of the compressors. 7. The anti-stall installations. 8. The purpose, parts, work principle, change of parameters and design of combustion chambers. 9. The fuels used in combustion chambers turbo compressors. 10. The purpose, parts, work principle, change of parameters and design of the gas tur-bines. 11. The thermodynamic project of the one stage gas turbine. 12. The cooling of the parts gas turbines. 13. The energetic utilization of the gas turbines. Combined steam-gas cycle. Contents of the exercises: 1. Introduction (content of the exercises, requirements, system of the marking). 2. Calculation of the thermal cycle of the turbo-compressors (1). 3. Calculation of the thermal cycle of the turbo-compressors (2). 4. The thermodynamic calculation of the radial compressor (1). 5. The thermodynamic calculation of the radial compressor (2). 6. The thermodynamic calculation of the multi stages axial compressor (1). 7. The thermodynamic calculation of the multi stages axial compressor (2). 8. The thermodynamic calculation of the multi stages axial compressor (3). 9. Test N° 1. 10. The thermodynamic calculation of the one stage gas turbine (1). 11. The thermodynamic calculation of the one stage gas turbine (2). 12. The thermodynamic calculation of the one stage gas turbine (3). 13. Continuous assessment.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 28 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Preclusive courses - 0. Conditional courses - 0.
vysvětlit základní jevy fyziky v oblasti mechaniky tekutin (proudění), termomechaniky a sdílení tepla
rozumět matematickému popisu výše zmíněných principů na vysokoškolské úrovni
ovládat vysokoškolské výpočty kinematiky, statiky, dynamiky, pružnosti a pevnosti
professional skills
pracovat alespoň s jedním komerčním programem pro konstrukci a pevnostní kontroly
vypočítat základní parametry proudění, termomechaniky a sdílení tepla jak z algebraických rovnic, tak jednoduchých diferenciálních rovnic
navrhnout konstrukci jednoduššího tepelného zařízení pro zadanou funkci dle instrukcí
learning outcomes
professional knowledge
Obtained abilities: The students remember basic concepts and definitions from the thermodynamic, theory and design of the gas turbines and turbo-compressors. The students describe proceeding of the thermal cycle turbo-compressor calculation, the radial compressor calculation, the multi stages axial compressor calculation and the one stage gas turbine calculation. The students learn the radial compressor thermodynamic calculation, the multi stages ax-ial compressor calculation and the one stage gas turbine calculation. The students explain the processes during compressor stall. The students characterize the basic method of the thermal, thermo-mechanical and me-chanical strain of the parts compressors, combustion chambers and gas turbines. The students briefly characterize the attributes of the gas turbines in the role energetic in-stallation and combined steam-gas cycle.
vysvětlit funkci a potřebné vlastnosti komponent cyklu spalovací turbíny
udělat opatření a zásahy k dosažení nejlepších vlastností zařízení spalovací turbíny a k odstranění poruch, např. pumpáže
professional skills
navrhnout optimální cyklus spalovací turbíny
vypočítat tepelný oběh turbokompresoru, provést termodynamický výpočet radiálního a axiálního jedno- či vícestupňového kompresoru, termodynamický výpočet jednostupňové plynové turbíny
navrhnout kombinovaný paroplynový cyklus včetně konstrukce komponent
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Report
Recommended literature
 • Kostjuk. Parovye i gazovye turbiny. Moskva, 1985.
 • Kousal, Milan. Spalovací turbíny. 2. zcela přeprac. vyd. Praha : SNTL, 1980.
 • S.L.Dixon, C.A.Hall. Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery. 2010. ISBN 978-1-85617-793-1.
 • Trojanovskij. Parovye i gazovye turbiny - zbornik zadač. Moskva, 1987.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter