Course: Nuclear power plant operation

« Back
Course title Nuclear power plant operation
Course code KKE/PJE
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hejdus Josef, Ing.
 • Zdebor Jan, Ing. CSc.
Course content
Physical description of controlled fission reaction. Schematic diagram of NPP. Guaranty operation and device testing of NPP. Evaluation of guaranty tests. NPP block start-up after operational brakes of a various duration. Security devices of NPP block. Control operational systems. Occupational safety during assembly. Cause and place of primary and secondary devices failure. Participation on NPP block start-up (if possible).

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 28 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky, elektrotechniky, pružnosti a pevnosti, nauky o materiálu a částí strojů
využívat samostatně potřebné teoretické znalosti z oboru jaderná energetika
umět samostatně využívat teoretické znalosti z oblasti termomechaniky
professional skills
využívat výpočtových možností kancelářských programů
používat grafické znázornění základních fyzikálních a matematických závislostí
používat různé druhy technických schémat (např. regulační, elektrické, teplotechnické)
learning outcomes
professional knowledge
popsat a vysvětlit blokové schéma jaderné elektrárny
komplexně popsat podmínky provozu jaderné elektrárny
popsat a vysvětlit garanční provoz jaderné elektrárny
popsat a vysvětlit najíždění s blokem jaderné elektrárny po různě dlouhé provozní přestávce
professional skills
analyzovat bezpečnost provozu jaderné elektrárny
aplikovat provozní předpisy jaderné elektrárny
analyzovat příčiny a místa nejčastějších poruch primárních i sekundárních zařízení jaderné elektrárny
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Becker, E.W. Uranium Enrichment - Obohacování uranu. Springer-Verlag Berlin, 1979.
 • Bečvář, Josef. Jaderné elektrárny. Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1978.
 • Dubšek, František. Jaderné reaktory. Vyd. 1. Brno : PC-DIR, 1995. ISBN 80-214-0715-8.
 • Hejzlar, Radko. Stroje a zařízení jaderných elektráren - Díl 1. ČVUT Praha, 2000.
 • Hejzlar, Radko. Stroje a zařízení jaderných elektráren - Díl 2. ČVUT Praha, 2000.
 • Heřmanský, Bedřich. Termomechanika jaderných reaktorů. Vyd. 1. Praha : Academia, 1986.
 • Klik, František; Daliba, Jaroslav. Jaderná energetika. Vyd. 2. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02550-0.
 • Ronald Allen Knief. Nuclear Engineering. 2008. ISBN 978-0-89448-458-2.
 • Waltar, A.E., Reynolds, A.B. Fast Breeder Reactors - Rychlé množivé reaktory. Pergamon Press, 1986.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Nuclear Power Equipment Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter