Course: Technical Diagnostics on Nuclear Power Plants

« Back
Course title Technical Diagnostics on Nuclear Power Plants
Course code KKE/PDJE
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zdebor Jan, Ing. CSc.
 • Liška Jiří, Ing. CSc.
 • Tanzer Michal, Ing. Ph.D.
 • Macák Pavel, Ing. Ph.D.
 • Konop Radek, Ing.
 • Vít Jan, Ing.
Course content
Basic principles of technical diagnostics, diagnostic problems on nuclear power plants, theoretical background for methods of diagnostic signal evaluation, methods of measurement of selected diagnostic parameters, diagnostic system and principals of its functioning, ageing procces, procedures of equipment residual service life assessment, in-service inspections, diagnostic systems installed in Czech and Slovak Republic, diagnostic systems suppliers, research workplaces.

Learning activities and teaching methods
Lecture with visual aids
 • Preparation for an examination (30-60) - 32 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
využívat samostatně základní znalosti z oblasti konstrukce, technologie a provozu jaderné elektrárny
prokázat základní znalosti z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a spektrální analýzy signálů
využívat samostatně znalosti ze základů měření fyzikálních veličin, nauky o materiálu, mechaniky, pružnosti a pevnosti
professional skills
používat samostatně běžné výpočtové programy
aplikovat samostatně znalosti z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a spektrální analýzy signálů
learning outcomes
professional knowledge
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni experimentální měřicí a diagnostické metody
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni metody vyhodnocování diagnostických signálů
analyzovat získaná diagnostická data
vysvětlit využití diagnostických veličin a diagnostických systémů v konkrétních případech
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni hodnocení zbytkové životnosti zařízení jaderných elektráren
professional skills
analyzovat diagnostický problém a navrhnout koncepci řešení
vypracovat zadání na realizaci diagnostického systému
analyzovat výsledky provozních kontrol na zařízení jaderné elektrárny
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
assessment methods
Combined exam
Test
Recommended literature
 • Anděl, Jiří. Matematická statistika. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1978.
 • Čížek, Václav. Diskrétní Fourierova transformace a její použií. 1. vyd. Praha : SNTL, 1981.
 • Kopec, Bernard. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí : (nauka o materiálu IV). Brno : CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-591-4.
 • Kreidl, Marcel; Šmíd, Radislav. Technická diagnostika : senzory - metody - analýza signálu. null. Praha : BEN, 2006. ISBN 80-7300-158-6.
 • Schobeiri M.T. Fluid Mechanics for Engineers. Springer, 2010.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Nuclear Power Equipment Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer