Course: Measurements in nuclear power engineering

« Back
Course title Measurements in nuclear power engineering
Course code KKE/MJE
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tanzer Michal, Ing. Ph.D.
 • Bláha Václav, Ing. CSc.
 • Bláha Václav, Ing. CSc.
 • Zdebor Jan, Ing. CSc.
 • Bláha Václav, Ing. CSc.
Course content
Content 1. Introduction 2. General fundamental of measurements rules, metrology, errors in measurements 3. Principles of measurements of important physical quantitie 4. Measurements of NPP 5. Incore measurements, measurements in primary loop, Post Accident Monitoring Systém (PAMS) 6. Hermetic penetrations 7. Principles of regulations of NPP 8. Instrumentation and Control 9. Measurements during start-up of reactor 10. Temelin Monitoring Diagnostic Systém (TMDS) 11. Special measurements during NPP engineering 12. Basic and special measuremets during outage 13. Measuremets and analysis of unnominal stade

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Contact hours - 10 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
využívat samostatně základní znalosti z oblasti fyzikálních principů a konstrukčního řešení snímačů základních fyzikálních veličin
Theoretical knowledge from the area of nuclear power engineering.
využívat samostatně základní znalosti z teorie měření, teorie chyb, pravděpodobnosti, matematické statistiky a ovládat běžné kancelářské programy pro analýzu dat
využívat znalosti z teoretických základů z oblasti elektrotechniky, matematiky, mechaniky, pružnosti a pevnosti, přenosu tepla a hmoty a částí strojů pro návrh měření a zpracování naměřených dat
využívat samostatně potřebné teoretické znalosti z oboru jaderná energetika
professional skills
využívat výpočetních možností běžných kancelářských programů
aplikovat znalosti zařízení primárního okruhu jaderných elektráren
navrhovat metody měření fyzikálních veličin
learning outcomes
professional knowledge
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni způsoby elektrického měření neelektrických veličin
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni provozní, monitorovací i diagnostická měření na jaderné elektrárně
popsat metody měření a vyhodnocování statických i dynamických, deterministických i stochastických signálů
professional skills
umět aplikovat využití systému spouštěcích a předprovozních měření na jaderné elektrárně
umět aplikovat využití diagnostických veličin a diagnostických systémů v konkrétních technických případech
navrhnout koncepci měřicích řetězců pro zadaný typ měření a způsob analýzy naměřených dat
navrhnout základní části a program měření, případně diagnostického testu
teaching methods
professional knowledge
Lecture
assessment methods
Test
Seminar work
professional skills
Test
general eligibility
Seminar work
Recommended literature
 • Becker, E.W. Uranium Enrichment - Obohacování uranu. Springer-Verlag Berlin, 1979.
 • Dubšek, František. Jaderné reaktory. Vyd. 1. Brno : PC-DIR, 1995. ISBN 80-214-0715-8.
 • Hejzlar, Radko. Stroje a zařízení jaderných elektráren - Díl 1. ČVUT Praha, 2000.
 • Hejzlar, Radko. Stroje a zařízení jaderných elektráren - Díl 2. ČVUT Praha, 2000.
 • Heřmanský, Bedřich. Termomechanika jaderných reaktorů. Vyd. 1. Praha : Academia, 1986.
 • Klik, František; Daliba, Jaroslav. Jaderná energetika. Vyd. 2. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02550-0.
 • Schobeiri M.T. Fluid Mechanics for Engineers. Springer, 2010.
 • Waltar, A.E., Reynolds, A.B. Fast Breeder Reactors - Rychlé množivé reaktory. Pergamon Press, 1986.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Nuclear Power Equipment Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Power Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Nuclear Power Engineering (12) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Power Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer