Course: Special Technologies

« Back
Course title Special Technologies
Course code KKE/JST
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kastlová Jaroslava, Ing.
 • Benýr Ladislav, Ing.
 • Kuneš Petr, Ing.
 • Brabec Luboš, Ing.
 • Konáš Petr, Ing.
 • Brabec Luboš, Ing.
Course content
The subject outlines the basic specifics of "nuclear" manufacture and used technologies, differences from non-nuclear manufacturing processes with respect to specific physical properties of currently used nuclear materials for the manufacture of equipment for peaceful generation of nuclear energy. The subject is connected to subjects Machining Technology, Technology of Founding, Forming and Welding, Material Science and Nuclear Equipment Materials. A shop tour around ŠKODA JS´ facilities is an integral part of schooling.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Discussion, Self-study of literature
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat komplexně a na vyšší úrovni vysvětlit principy znalosti v oblasti svařování, obrábění, tváření, tepelného zpracování a povrchových úprav s důrazem na jaderné strojírenství.
professional skills
Používat odbornou literaturu
orientovat se v různých technologických postupech
learning outcomes
professional knowledge
interpretovat znalosti různých technologických postupů v jaderné energetice v praxi
navrhnout vhodný typ technologie pro konkrétní použití v jaderné energetice
professional skills
orientovat se v různých druzích technologií používaných v jaderné energetice
používat znalosti o různých technologiích, které se používají v jaderné energetice
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
Lecture with practical applications
Discussion
assessment methods
Oral exam
Report
Seminar work
Recommended literature
 • Bečvář, Josef. Jaderné elektrárny. Praha : SNTL, 1981.
 • Koutský, Jaroslav. Materiály jaderných zařízení. 1. vyd. Plzeň : VŠSE, 1986.
 • Píška Miroslav. Speciální technologie obrábění. 2009. ISBN 978-80-214-4025-8.
 • Pluhař, Jaroslav. Nauka o materiálech : Celost. vysokošk. učebnice pro skupinu stud. oborů Strojírenství a ostatní kovodělná výroba. 1. vyd. Praha : SNTL, 1989.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Nuclear Power Equipment Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter