Course: Hydropower

« Back
Course title Hydropower
Course code KKE/HE
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Konáš Petr, Ing.
Course content
History of water energy. Classification of water power plants. Development of a small water sources. Classification of water power turbines. Example of calculation.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 28 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The basic knowledge of hydromechanics
popsat komplexně a na vyšší úrovni vysvětlit principy účinnosti a transformace vodní energie
Na vyšší úrovni vysvětlit základní principy mechaniky tekutin
professional skills
orientovat se v základních principy mechaniky tekutin
používat odbornou literaturu
learning outcomes
professional knowledge
Remember the history, present and modern trends in the use of hydropower Differentiate types of water turbines, evaluate their advantages and disadvantages Suggest basic design small hydro power plants
interpretovat znalosti různých zdrojů vodních turbin v praxi
navrhnout vhodný typ vodní turbiny pro konkrétní použití
professional skills
orientovat se v různých typech vodních turbin, které jsou k dispozici
používat znalosti o transformacích vodní energie
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
  • Gabriel, Pavel; Kalandra, Petr; Čihák, František. Malé vodní elektrárny. Vyd 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01812-1.
  • Melichar, Jan; Bláha, Jaroslav; Vojtek, Jan. Malé vodní turbíny : konstrukce a provoz. 1. vyd. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01808-0.
  • Sikhart Robert. Vývoj priamoprúdych turbín pre malé spády. STU, 2012. ISBN 978-8-02273758-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester