Course: Man and Energy

« Back
Course title Man and Energy
Course code KKE/CE
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Krejčí Miroslav, Ing.
 • Křenek Vladimír, Ing.
 • Konáš Petr, Ing.
 • Richter Lukáš, Ing.
 • Noga Tomáš, Ing.
 • Hurda Lukáš, Ing.
 • Pavlíček Petr, Ing.
Course content
Topics of lectures according to weeks : 1. Introduction of power engineering 2. Clasification of energy sources 3. Theory of combustion 4. Basic ralations for processes of energy development, energy transport and energy consumption 5. Classic power plants for fossil fuel combustion 6. Power and heat plants 7. Nuclear power plants 8. Nuclear fusion reaction 9. Water power plants 10. Wind power stations 11. Utilisation of solar energy 12. Energy utilisation of waste 13. Combustion of biomass

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat komplexně a na vyšší úrovni vysvětlit principy účinnosti a transformace různých forem energie
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti chemie a fyziky
professional skills
používat odbornou literaturu
orientovat se v různých energetických zdrojích
learning outcomes
professional knowledge
interpretovat znalosti různých zdrojů energie v praxi
navrhnout vhodný typ energetického zdroje pro konkrétní použití
professional skills
orientovat se v různých energetických zdrojích, které má lidstvo k dispozici
používat znalosti o transformacích jednotlivých typů energie
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Beranovský J., Murtinger K., Tomeš M. Fotovoltaika. 2009. ISBN 978-8-08733301-3.
 • Brož, Karel; Šourek, Bořivoj. Alternativní zdroje energie. Vyd. 1. Praha : ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02802-X.
 • Celiäski, Zdzislaw. Nové zdroje elektrické energie. 1. vyd. Praha : SNTL, 1985.
 • Dvořák Z., Klazar L., Petrák J. Tepelná čerpadla. SNTL Praha, 1987.
 • Kleczek, Josip. Energie ve vesmíru i ve službách lidí. Albatros, 2012. ISBN 978-8-00002873-6.
 • Křenek, Vladimír. Člověk a energie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. ISBN 80-7043-489-9.
 • Noskievič, Pavel. Spalování uhlí. 1. vyd, dotisk. Ostrava : Vysoká škola báňská, 1998. ISBN 80-7078-197-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter