Course: Fundamentals of Computer Networks

« Back
Course title Fundamentals of Computer Networks
Course code KIV/ZPS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Ledvina Jiří, Ing. CSc.
  • Dostal Martin, Ing. Ph.D.
  • Nykl Michal, Ing. Ph.D.
Course content
1. Units, computer networks, protocol 2. Internet, Ethernet 3. IP, DNS 4. Standardization of computer networks, TCP/IP stack 5. ISO/OSI model, selected protocols 6. File system, file and printer sharing, VPN 7. E-mail, news, time, LDAP 8. URL, X/HTML, HTTP 9. Routing 10. Security and cryptography 11. Peer-2-peer networks 12. Anonymity 13. Attack and defense

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Skills demonstration, Task-based study method
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 19 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 91 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Have basic knowledge in working with personal computer, be familiar with text editor and web browser.
prokázat základní znalost univerzitní sítě a služeb, které poskytuje
professional skills
prokazovat základní dovednost ovládání personálního počítače včetně práce v síťovém prostředí
prokázat schopnost pracovat pod operačním systémem windows
prokázat schopnost vyhledávat informace poskytované službami počítačové sítě
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
získat přehled, jak fungují vybrané služby dostupné na Internetu a ve firemních sítích
získat schopnost efektivněji využívat síťové služby
získat potřebné znalosti jak nakonfigurovat malou síť od začátku a zabezpečit ji
získat přehled o bezpečnostních rizicích, včetně sociálního inženýrství
získat informace jak minimalizovat bezpečnostní rizika používání Internetu, včetně elektronického bankovnictví
professional skills
získat schopnost analyzovat základní problémy s připojením k Internetu
získat schopnost nastavit základní konfigurace pracovní stanice
získat schopnost nastavit základní konfiguraci pro e-mail
získat schopnost realizovat jednoduché webové stránky včetně jejich validace
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Task-based study method
Skills demonstration
Individual study
assessment methods
Written exam
Test
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Recommended literature
  • Habraken, Joseph W. Průvodce úplného začátečníka pro Počítačové sítě : není zapotřebí žádných předchozích zkušeností!. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1422-1.
  • Hlavenka J. a kol. Vytváříme WWW stránky 7. aktualizované vydání. Computer Press, 2005. ISBN 8025108015.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Economics Information Systems Management (1) Economy 3 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (2015) Economy 3 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (2017) Economy 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter