Course: Information Visualization

« Back
Course title Information Visualization
Course code KIV/VINF
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Skala Václav, Prof. Ing. CSc.
Course content
1. Introduction and history of visualization 2. Information and data visualization, their relationship 3. Multidimensional visualization and high dimensional visualization 4. Information visualization for knowledge exploration 5. Hierarchy, tree and graph visualization 6. Visual perception and colours 7. Time-series visualization 8. Interaction in visualization systems 9. Economical data visualization 10.Security visualization 11.Text data visualization 12.Interactive visualization of text exploration 13.Invited talk

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, Discussion, Students' portfolio, Task-based study method, Individual study, Lecture, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 33 hours per semester
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 8 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
programovat v procedurálním a objektovém jazyce
aplikovat principy počítačové grafiky na základní úrovni předmětu KIV/ZPG
aplikovat znalosti techniky zpracování textových a informačních dat
prokázat základní znalosti z matematické analýzy, lineární algebry a numerické matematiky
znalost programovacího jazyka C# nebo C++ a výpočetního nástroje MATLAB/Octave apod.
vysvětlit a ilustrovat metody a modely pro reprezentaci a zpracování rozsáhlých multimodálních dat a/nebo nestrukturovaných fyzikálních dat
professional skills
provádět základní matematická odvození a výpočty
na základní uživatelské úrovni používat některé z běžných vývojových prostředí programových prostředků
vytvářet jednoduché programy v programovacím jazyce nebo výpočetním nástroji
znalost nástrojů typu Matlab/Octave/R
aplikovat teoretické poznatky při řešení zadaných úloh
analyzovat a reprezentovat rozsáhlá strukturovaná i nestrukturovaná data
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
porozumět nutnému relevantnímu základnímu matematickému aparátu
prokázat znalost základních metod používaných ve vizualizaci informací
provádět základní matematické výpočty a odvození
aplikovat teoretické poznatky při řešení zadaných úloh
vysvětlit a ilustrovat metody a modely pro reprezentaci a zpracování rozsáhlých a/nebo nestrukturovaných dat
professional skills
navrhnout použití programových prostředků pro vizualizaci informací
pracovat v týmu a s uživateli systémů vizualizace informací
analyzovat zadaný problém z hlediska dostupných datových setů a metod jejich vyhodnocování
vytvářet složitější programové celky pro zpracování informací s použitím dostupných nástrojů
prezentovat zjištěné závislosti a význačné rysy daných datových setů
analyzovat a reprezentovat rozsáhlá strukturovaná i nestrukturovaná data
general eligibility
zpracovávají a prezentují výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Task-based study method
Students' portfolio
professional skills
Individual study
Task-based study method
general eligibility
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
professional knowledge
Individual presentation at a seminar
Combined exam
Skills demonstration during practicum
Quality of a written report
professional skills
Seminar work
Quality of a written report
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Information Visualization (journal). Palgrave Publishers.
 • Chen, Chamomei. Information Visualization and Virtual Environments. Springer, 1999. ISBN 978-1852331368.
 • Mazza, Riccardo. Introduction to Information Visualization. Springer, 2009. ISBN 9781848002180.
 • Munzer, Tamara. Visualization Analysis & Design. USA, 2015. ISBN 978-1-4665-0891-0.
 • Spence, Robert. Information visualization. Harlow : Addison-Wesley, 2001. ISBN 0-201-59626-1.
 • Tufte, Edward R. Envisioning Information. Graphics Pr, 2009. ISBN 978-0961392116.
 • Ward, Matthew; Grinstein, Georges G.; Keim, Daniel. Interactive data visualization : foundations, techniques, and applications. Natick : A K Peters, 2010. ISBN 978-1-56881-473-5.
 • Ware, Colin. Information visualization : perception for design. San Francisco : Morgan Kaufmann, 2004. ISBN 1-55860-819-2.
 • Yau, Nathan. Data Points- Visualization that means something. ISBN 978-1-118-46219-5.
 • Yau, Nathan. Visualize This: The FlowingData Guide to Design, Visualization, and Statistics. 2011. ISBN 978-1-118-14026-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Medical Informatics (2015) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Graphics (2017) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Medical Informatics (2017) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Graphics (2015) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Engineering and Networks (2015) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Engineering and Networks (2017) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Medical Informatics (2016) Informatics courses 1 Summer