Předmět: Sborový zpěv 1

« Zpět
Název předmětu Sborový zpěv 1
Kód předmětu KHK/SBZ1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
  • Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
  • Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Soustavnou činností v některém z fakultních pěveckých sborů, kam bude student/ka zařazen/a do hlasové skupiny dle individuálních hlasových dispozic, rozvíjet pěvecké dovednosti a rozšiřovat znalosti světové i české sborové literatury. Jedná se o zcela nezastupitelnou činnost, pomáhající dále rozvíjet intonační a rytmické dovednosti, hlasovou kulturu, harmonické myšlení, hudební paměť či historicky poučenou interpretaci hudby.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Demonstrace dovedností, Seminární výuka, Cvičení
  • Projekt týmový [50 / počet studentů] - 26 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
pěvecká způsobilost, intonační a rytmická vybavenost
Výsledky učení
student by měl dosáhnout schopnosti kvalitní práce jako člen pěveckého sboru, seznámit se se způsoby práce ve sboru a osvojit si základní českou i světovou sborovou literaturu
Vyučovací metody
Cvičení
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Seminární výuka
Hodnotící metody
Demonstrace dovedností při praxi
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • Sborová literatura různých historických epoch.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (14) Umění a užité umění 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Popularizace hudební kultury (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 1 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (15) Umění a užité umění 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 2 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 1 Zimní