Course: Music and Movement

« Back
Course title Music and Movement
Course code KHK/HPH
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
  • Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Course content
The development of the student?s personality through the techniques of the music therapy and motional therapy, gaining the subject for the interactive teaching at primary and high schools, creativity development as well as the competencies to fulfilling the essential expected outputs in the area of musically-educational activities.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Cooperative instruction, Skills demonstration, Practicum
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
to understand the principles of musical movement activities i to demonstrate a sufficient level of physical abilities to realize the outputs of the subject
professional skills
to demonstrate a sufficient level of physical abilities to realize the outputs of the subject
learning outcomes
professional knowledge
The student according to his/her skills is able to (according to the Expected outputs of the musically-motional education RVP): - create the motional bond, express the images and emotions through the motion, communicate through the motion - lead the musically-motional pupils? activities (seminar performance with classmates) - dance the varietal palette of dances from different parts of the world including the historic dance
objasnit pojmy a upřesnit témata: pohybová vazba, pohyb intuitivní a řízený, rozvoj rytmického cítění žáků, hra na tělo, dirigování, metodická řada pohybových dovedností, emoce, hudebně vyjadřovací prostředky a jejich náplň, hudební kontrasty
professional skills
vyjářit pohybem pohybovou vazbu, emoce
naučit skupinu v rámci seminárního výstupu jednu hudebně pohybovou hru či tanec
zatančit několik tanců z různých částí světa i historických období
uvést a předvést konkrétní příklad aplikace HPH v praxi školy
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Lecture supplemented with a discussion
Lecture with a video analysis
professional skills
Skills demonstration
Students' portfolio
Multimedia supported teaching
Practicum
Collaborative instruction
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Quality of a written report
Self-evaluation
Continuous assessment
professional skills
Skills demonstration during field trip
Group presentation at a seminar
general eligibility
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Recommended literature
  • Materiál z kurzů muzikoterapie a pohybové terapie, klasická i etnická hudba.
  • Dimény, Judit. Zvuk jako hra. Praha : Panton, 1992. ISBN 80-7039-152-9.
  • Payne, Helen. Kreativní pohyb a tanec ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-213-0.
  • Šimanovský, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-264-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Music (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Music (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Music (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Music (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter