Course: Instrument Playing 4

« Back
Course title Instrument Playing 4
Course code KHK/HNN4
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
  • Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Course content
Acquiring technical basics of playing an instrument, play recital pieces, improvising simple accompaniments to folk and artificial songs. Increasing technical training. Perfecting instrumental technique: scales, chords, etudes. Recitative songs: Baroque, Classicism. Improvisation of simple stylized accompaniments to folk and artificial songs and their transposition.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Skills demonstration, Individual study, Students' self-study, Practicum
  • Practical training (number of hours) - 8 hours per semester
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Grasp in piano habits - proper formation of the piano keystroke and the various technical elements of musical notation conjunction with rapid orientation on the keyboard.
learning outcomes
After passing subject instrument playing student should achieve such level of technical and musical progress in order to be able to play independently an instrument, to study new pieces in range of his possibilities, to improvise simple accompaniments to folk and artificial songs.
teaching methods
Practicum
Skills demonstration
Students' self-study
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
  • BEZDĚK, J. Úvod do harmonizace české lidové písně a do její jednoduché stylizace pro klavír a akordeon (určeno stud. 2. - 5. roč. učitelství pro 2. stupeň a střední školy).. Plzeň : ZČU.
  • CZERNY, C. Sbírky etud (výběr op. 261, 849, 821)..
  • JÁNSKÝ, P. Já, písnička: zpěvník pro žáky středních škol.. Cheb: Music Cheb, 2004. ISBN 706517-9-4.
  • JÁNSKÝ, P. Já, písnička: zpěvník pro žáky základních škol: pro 1. - 4. třídu.. Cheb: Music Cheb, 1995. ISBN 80-859-2501-X.
  • KLEINOVÁ, E. Škola hry z listu. Praha: Supraphon, 982.
  • KUHN, T. Rytmicko-melodické modely k doprovodu populárních písní podle akordových značek a jejich klavírní stylizace.. Plzeň: ZČU, 2014. ISBN 978-80-261-0258-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education - (16) History courses 2 Summer
Faculty of Education - (15) History courses 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (17) History courses 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer