Course: Music and Computer

« Back
Course title Music and Computer
Course code KHK/HCHV
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Bezděk Jiří, Doc. MgA. Ph.D.
  • Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
1.Introduction. Basic terminology 2.Music in music education software. 3.Internet portals for teaching music. 4.Introduction at notational program (music software for writing, playing, printing and publishing music notation). 5.Writing songs in music notational program. 6.Audio recording, the computer processing of the program, the installation program. 7.Presentation of student´s independent work, discussion. 8.Virtual musical instruments. 9.Basics interactive touch panels, SmartNotebook program. 10.Creation of multimedia presentations.

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Individual project (40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic control notation program.
learning outcomes
Music software applications in music education. Use of Internet portals for schooling. Virtual instruments in teaching. Use of short music loops in rhythmic education. Activities in the area of ??computer notational program, a breakdown of votes, play the sound, installation programs. Audio recording, the computer processing and archiving. Introduction to the use of interactive touch panels and program SmartNotebook in music teaching. Creation of multimedia presentations.
teaching methods
Multimedia supported teaching
assessment methods
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
  • FORRÓ, D. Komunikace v hudbě. Praha - GRADA, 1993.
  • GROBÁR, M. MuseScore..
  • ROHLÍKOVÁ, L., ŠEDIVÝ, J. Hudební výchova pro 6.-7. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Interaktivní učebnice.. Plzeň: Fraus, 2014.
  • VONDRÁČEK, V. Využití počítačů v hudební výchově 1. část.. 2008.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester