Course: Methodology of Pre-school Music Education

« Back
Course title Methodology of Pre-school Music Education
Course code KHK/DIMŠ2
Organizational form of instruction Not exists + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Lišková Štěpánka, PhDr. Ph.D.
Course content
Gaining the knowledge and skills for teaching at the pre-school facilities via the instrumental, motional, auscultatory and singing activities. Content: 1. What is music, an attempt of its definition. 2. What is musicalness? Its elements. 3. The elements of musicalness. 4. The elements of musicalness- the possibilities of their development. 5. Examples for development of the auditory abilities (A) 6. Examples for development of the auditory abilities (B) 7. Rhythm and its effects ? practical assumption 8. Rhythm ? games for development of rhythmical feeling (A). 9. Rhythm ? games for development of rhythmical feeling (B). 10. Rhythm, metre, pulsation ? practical examples (A). 11. Rhythm, metre, pulsation ? practical examples (A). 12. Christmas ? work with musical material with Christmas theme 13. Pedagogical practice.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Discussion, Students' portfolio, Group discussion, Task-based study method, Individual study, Self-study of literature, Practicum
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
to enumerate and describe the individual musical components of the child. to specify the content of the methodical series of the development of rhythmic feeling of children, including the corresponding terminology
professional skills
to fill the methodical series of rhythmic skills of children with concrete examples of activities to play body or musical instruments on individual examples of the development of the rhythmic feeling of children sing along with a couple of selected songs and escort them to play rhythmic instruments to present and defend their own concrete examples of the development of the rhythmic feeling of children
learning outcomes
professional knowledge
to elucidate the patterns of children's voice development, its specifics and concepts of singing education of children in kindergarten (components of singing education, age of children in the context of voice development, vocal hygiene, methods of voice training, choice of appropriate repertoire) explain the idioms of lullaby to clarify the specifics of the instrumental activities of children in the kindergarten, including the relevant concepts (play on the body, development of rhythmic skills through instrument play, ...)
professional skills
to propose appropriate procedures to correct children's impotence (work with "bruchons") to create a methodical series of development of children's singing skills and to fill it with concrete examples, to realize and defend at the seminar to elaborate, present and defend the seminar work with their own selection of specific activities for the development of children's singing skills (with regard to the level of child's musical development and their ages) compose and present your own lullaby to play musical instruments in elementary free and controlled improvisation, accompanied by learned songs (aleatorika, pentatonics, work with dynamics, contrast, story painting, fairy tale music) at a seminar in their own practice at schools to reflect critically their own practice at the seminar and in the practice of the kindergarten from the point of view of the acquired substance
teaching methods
professional knowledge
Cooperative instruction
Group discussion
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
Discussion
Lecture with visual aids
Seminar
professional skills
Skills demonstration
Students' self-study
Individual study
Collaborative instruction
Interactive lecture
Lecture with a video analysis
Lecture with visual aids
Clinical practice under supervision
Task-based study method
assessment methods
professional knowledge
Individual presentation at a seminar
Quality of a written report
Group presentation at a seminar
Seminar work
Portfolio
professional skills
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Portfolio
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
 • d´Andrea, Floriana. Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-232-7.
 • Duzbaba, Oldřich. Hudební výchova pro studium učitelství 1.-4. roč. ZŠ. 2.část, 2.semestr. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 • Duzbaba, Oldřich. Hudební výchova pro studium učitelství 1.-4.roč. ZŠ. 1. část, 1. semestr. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
 • Hurník, Ilja. [Česká Orffova škola]. [Díl I.], Začátky. 1. vyd. Praha [etc.] : Editio Supraphon, 1969.
 • Hurník, Ilja. [Česká Orffova škola]. [Díl II.], Pentatonika. 1. vyd. Praha [etc.] : Editio Supraphon, 1969.
 • Kodejška, Miloš. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-080-3.
 • Kulhánková, Eva. Písničky a říkadla s tancem : náměty pro pohybovou výchovu dětí od 3 do 10 let. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-306-4.
 • Lišková,Marie. Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání. Praha , 2006. ISBN 80-86307-26-3.
 • RAKOVÁ, Milena, Ljuba ŠTÍPLOVÁ a Alena TICHÁ. Zpíváme a tvoříme s malými.. Brno: Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0067-1.
 • Sedlák, František. Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základní školy : Učebnice pro posl. pedagog. fakult. 2., část. upravené vyd. Praha : SPN, 1984.
 • Sedlák, František. Hudební vývoj dítěte : analytická studie. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1974.
 • Šimanovský, Zdeněk; Tichá, Alena. Lidové písničky a hry s nimi. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-323-4.
 • Tichá,Alena; Raková, Milena. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. Praha, 2006. ISBN 978-80-7367-100-6.
 • Viskupová, Božena. Hudba a pohyb. 2. vyd. Praha : Supraphon, 1987.
 • Viskupová, Božena; Šimoneková, Heda. Hudebně pohybová výchova a zpěv : Met. příručka pro nepovinný předmět v 5.-8. roč. zákl. školy. 1. vyd. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-19284-X.
 • Zezula, Jiří; Janovská, Olga. Hudební výchova v mateřské škole : Metodika : Učebnice pro 2.-4. roč. stud. oboru Učitelství pro mateřské školy na stř. pedagog. školách. 1. vyd. Praha : SPN, 1987.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer