Course: Cultural Development of Region

« Back
Course title Cultural Development of Region
Course code KHI/KVR
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mušková Eva, Mgr. Ph.D.
 • Kumpera Jan, Prof. PhDr. CSc.
Course content
Topics: Cultural development of the West Bohemian region; an overview of cultural and historical monuments of the region in a time sequence of artistic styles; the specific manifestations of the West Bohemian cultural; development of visual and literary arts. ;West Bohemia at the dawn of history; the colonization of the territory of West Bohemia; Romanesque style; Gothic culture of West Bohemia; West nobility and its settlements; medieval castles; monasteries in the region; West Bohemia during the Hussite movement; the art of the Late Gothic style and Renaissance humanism in the West Bohemian environment; recatholisation and spiritual development in the Baroque times, Baroque art and architecture, the National Revival period, the cultural dimension of the West Bohemian spa, western Bohemia in the 20th century.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Skills demonstration, Students' self-study, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar, Field trip
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 18 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowledge of basic historical and cultural problems of Europe
learning outcomes
Students will acquire knowledge and understanding of the cultural development of the West Bohemian region. They can characterize various cultural and regional specifications. Students are able to detect and enumerate the artistic styles. They can describe the most important cultural monuments of the West Bohemia region.
teaching methods
Lecture
Lecture with visual aids
Seminar
Field trip
Skills demonstration
Students' self-study
Students' portfolio
assessment methods
Test
Report
Seminar work
Recommended literature
 • Dějiny Plzně. II, Od roku 1788 do roku 1918. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1967.
 • Bělohlávek, Miloslav. Dějiny Plzně. I, Od počátků do roku 1788 ; Red. Miloslav Bělohlávek. 1. vyd. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1965.
 • Benda, Klement. Dějiny českého výtvarného umění. Díl 1., část 1., Od počátků do konce středověku. Praha : Academia, 1984.
 • Benda, Klement. Dějiny českého výtvarného umění. Díl 1., část 2., Od počátku do konce středověku. Praha : Academia, 1984.
 • Blažíček, Oldřich J. Dějiny českého výtvarného umění. Díl 2., část 1., Od počátků renesance do závěru baroka. Praha : Academia, 1989. ISBN 80-200-0069-0.
 • Blažíček, Oldřich J. Dějiny českého výtvarného umění. Díl 2., část 2., Od počátků renesance do závěru baroka. Praha : Academia, 1989. ISBN 80-200-0069-0.
 • Janusová, Jana. Vybrané kapitoly z dějin Západočeského kraje. Plzeň : Pedagogická fakulta v Plzni, 1976.
 • Kumpera, J. Nástin ekonomického, politického a národnostního vývoje západočeské lázeňské oblasti. Praha, 1983.
 • Kumpera, J. Nástin vývoje západočeského lázeňství. Praha, 1988.
 • Kumpera, Jan. Osobnosti západních Čech, aneb, Šlépěje milénia. 1. vyd. Plzeň : Vltava-Labe-Press, 2002.
 • Kumpera, Jan. Západní Čechy od A do Z : historie, památky, příroda. 2., rozš. přeprac. vyd. Praha : BETA-Dobrovský, 2003. ISBN 80-7306-060-4.
 • Pelant, Jan. Města a městečka Západočeského kraje : Stručné dějiny, současnost a výběrová bibliogr. 129 míst. 1. vyd. Plzeň : Západočeské nakladatelství, 1984.
 • Poche, Emanuel. Umělecké památky Čech. 1. svazek, A/J. Praha : Academia, 1977.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education - (15) History courses 1 Summer
Faculty of Education - (1) History courses 1 Summer
Faculty of Education - (14) History courses 1 Summer
Faculty of Education - (13) History courses 1 Summer