Course: History of Pilsner

« Back
Course title History of Pilsner
Course code KHI/DMP
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Topics: Pilsen in prehistoric times, the Old Pilsen, a new Pilsen, Pilsen in the Middle Ages, the Hussite episode in the history of Pilsen, Pilsen in the Thirty Year War, Pilsn´s national revival, transformation of the city in the 19th century, Pilsen in the 20th century, cultural and economic development of the city of Pilsen.

Learning activities and teaching methods
Lecture with a video analysis, Discussion, Students' portfolio, Individual study, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar, Field trip
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 24 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 36 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The basic orientation in Czech and world history is fundamental.
learning outcomes
Students will present and evaluate the greatest events in the history of the city of Pilsen. They will also evaluate the overall development of Pilsen in the context of Czech and world history.
teaching methods
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture with a video analysis
Seminar
Field trip
Individual study
Students' portfolio
Discussion
assessment methods
Test
Report
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Bělohlávek, Miloslav. Archiv města Plzně: Průvodce po fondech a sbírkách. Plzeň, 1987.
 • Bělohlávek, Miloslav. Dějiny Plzně. 1. Od počátků do roku 1788. Plzeň, 1965.
 • Bělohlávek, Miloslav; Mentberger, Václav; Zeman, Adolf. Městský archiv v Plzni: Průvodce po archivu. Plzeň, 1954.
 • Bělohlávek, Miloslav. Plzeň a její dějepisci. Plzeň, 1959.
 • Bělohlávek, Miloslav. Vzpomínky na starou Plzeň. Plzeň, 2000. ISBN 80-7211-082-9.
 • Čepelák, Václav. Dějiny Plzně. 2. Od roku 1788 do roku 1918. Plzeň, 1967.
 • Douša, Jaroslav. Dějiny Plzně v datech: od prvních stop osídlení až po současnost. Praha, 2004. ISBN 80-7106-723-7 .
 • Fabian, František. Bibliografie časopisů Západočeského kraje. Plzeň, 1961.
 • Janusová, Jana. Vybrané kapitoly z dějin Západočeského kraje. Plzeň, 1976.
 • Kovář, Jaromír. Plzeň - radnice. Plzeň, 1964.
 • Kovář, Jaromír. Plzeňské portály. Plzeň, 1951.
 • Kumpera, Jan. Dějiny západních Čech: Od pravěku do poloviny 18. stol.. Plzeň, 2004. ISBN 80-7291-108-2.
 • Kumpera, Jan. Západní Čechy od A do Z : historie, památky, příroda. Praha, 2003. ISBN 80-7306-060-4.
 • Lábek, Ladislav. Potulky po Plzni staré i nové: Radnice a císařský dům. Plzeň, 1930.
 • Lábek, Ladislav. Z historie plzeňského obchodu a průmyslu. Plzeň, 1926.
 • Laštovka, Vojtěch; Lhotka, Václav; Zeman, Adolf. K historii plzeňských pivovarů. Plzeň, 1959.
 • Macháček, Fridolín. Dvě studie k dějinámPlzně a Plzeňska. Plzeň, 1931.
 • Macháček, Fridolín. Plzeňský kraj: vlastivěda západních Čech. Plzeň, 1941.
 • Mencl, Václav. Sedm kapitol z její výtvarné minulosti. Plzeň, 1961.
 • Rous, Josef. Kniha o Plzni. Plzeň, 1945.
 • Šlajer, Jaroslav. Husitské revoluční hnutí a husitská tradice v Plzeňském kraji. Plzeň, 1960.
 • Šlajer, Jaroslav. Husitskví v našem kraji: Západní Čechy v husitském revolučním hnutí. Plzeň, 1963.
 • Viktora, Viktor. Kapitoly o literární Plzni II.. Plzeň, 1990.
 • Viktora, Viktor. Kapitoly o literární Plzni I.. Plzeň, 1988.
 • Vojtíšek, Václav. Z nejstarších právních dějin města Plzně. Plzeň, Praha, 1920.
 • Zeman, Adolf. Hospodářská a sociální skladba Plzně na počátku XVIII. století. Plzeň, 1955.
 • Zeman, Adolf. Plzeň v první polovině XVIII. století: Poměry hospodářské a sociální. Plzeň, 1947.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education - (15) History courses 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education - (13) History courses 2 Winter
Faculty of Education - (17) History courses - Winter
Faculty of Education - (14) History courses 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art - Winter
Faculty of Education History in Education (17) History courses 1 Winter
Faculty of Education - (1) History courses 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses - Winter
Faculty of Education History in Education (17) History courses - Winter