Course: History of Medicine

« Back
Course title History of Medicine
Course code KHI/DĚLÉK
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Východská Helena, PaedDr.
Course content
Historical development of medicine and modern medicine in the topics: 1. Illness and Healing in the prehistoric times 2. Medicine in oriental despotism 3. Personalities of the ancient medicine, ancient heritage in today?s medicine 4. Arabic Medicine, Talmud and Jewish principles of medicine 5. The Middle Ages and the discoverers in medicine 6. New epidemic diseases associated with the expansion of the world 7. Great inventors of 17th and 18 century 8. 19th century - the victory over the deadly epidemics 9. Fundamental discoveries of the 20th century 10. Alternative medical methods of today - a return to Oriental techniques 11. An overview of basic terminology. The terminology of contemporary modern medicine as needed equipment for all citizens 12. Selected Topics in the History of Medicine

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, Discussion, Seminar classes, Textual studies, Lecture
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 24 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Desirable, but not significantly prerequisite is graduation from courses of History of Science and Technology.
professional skills
- orientovat se v odborných institucích typu knihoven a archivů, a to s ohledem na studium literatury a písemných pramenů k předmětu
learning outcomes
professional knowledge
Student can demonstrate the ability to focus on reliable sources of information. They are able to make analysis of selected topics from the history of medicine. Students are eligible to present their issues didactically, convincingly, technically well done, correctly and clearly. Students will be familiar with contemporary medicine, science research and public health.
professional skills
- vyhledat a využít pro tvůrčí práci spolehlivé informační zdroje k tématu - analyzovat vybrané téma (odborné, monografické...) z dějin medicíny - didakticky přesvědčivě, odborně správně a přehledně prezentovat jeho historický vývoj
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Textual studies
Lecture with practical applications
Discussion
Seminar classes
assessment methods
Test
Report
Seminar work
Recommended literature
 • Bauer, J. Podivné konce českých panovníků. Třebíč, 2001.
 • de Kruif, P. Bojovníci se smrtí . Praha, 1978.
 • Junas, J. Průkopníci medicíny. Praha, 1977.
 • kol. Historie medicíny. Praha, 1999.
 • Lesný, I. Zpráva o nemocech mocných. Praha, 1984.
 • Mil. Matoušek. Přehled dějinného vývoje lékařství. Praha, 1982.
 • Mil. Matoušek. Úvod do studia lékařství. Praha, 1985.
 • Nuland, Sherwin B. Lékařství v průběhu staletí. Praha, 2000.
 • Paul de Kruif. Bojovníci se smrtí. Praha, 1978.
 • Pollak, K. Bohové, modlitby a zdraví. Praha, 1973.
 • Pollak, K. Medicína dávných civilizací . Praha, 1983.
 • Pollak, Kurt. Medicína dávných civilizací. 2. vyd. Praha : Orbis, 1976.
 • Porter, R. Největší dobrodiní lidstva. Historie medicíny od starověku po současnost. Praha, 2001.
 • Říhová, Milada a kol. Kapitoly z dějin lékařství. Praha, 2005.
 • Schott, H. Kronika medicíny. Praha, 1994.
 • Svobodný, P., Hlaváčková, L. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha, 2004.
 • Švejnoha, J. Lékař léčí, příroda uzdravuje. Praha, 1987.
 • Vlček, E. Jak zemřeli. Významné osobnosti českých dějin z pohledu antropologie a lékařství. Praha, 1993.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education History in Education (16) History courses 1 Summer
Faculty of Education History in Education (14) History courses 1 Summer
Faculty of Education History in Education (17) History courses 1 Winter
Faculty of Education - (15) History courses 1 Summer
Faculty of Education - (1) History courses 1 Summer
Faculty of Education - (16) History courses - Summer
Faculty of Education History in Education (17) History courses - Summer
Faculty of Education - (17) History courses - Summer
Faculty of Education - (1) History courses - -
Faculty of Education - (14) History courses 1 Summer
Faculty of Education - (13) History courses 1 Summer