Course: Business Correspondence in German 1

« Back
Course title Business Correspondence in German 1
Course code KGS/OK1N
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction German
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
 • Wagnerová Marina, Mgr. Ph.D.
Course content
The course aims to improve students´ business correspondence writing, it introduces them to basic types of business letters (order, reminder, offer), methods and forms of modern communication and main principles of correct business communication. Source of specific competences is especially analysis of didactically modified and authentic business correspondence texts, correction and auto-correction of students´ works.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Students' portfolio, Individual study, Textual studies, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 16 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
charakterizovat administrativní funkční styl
rozlišit soukromý a obchodní dopis
vyjmenovat formální náležitosti obchodního dopisu
rozlišit oficiální a neoficiální komunikační situace
vyjmenovat příklady útvarů administrativního funkčního stylu
professional skills
komunikovat v němčině na úrovni B2 dle SERR
vést diskusi a argumentovat v němčině
sestavit strukturu textu administrativního funkčního stylu
představit se v oficiální komunikační situaci v německém jazyce
sestavit základní dokumenty pro pohovor (strukturovaný životopis, motivační dopis)
využívat moderní komunikační prostředky
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
rozlišit jednotlivé formy obchodní korespondence
charakterizovat v němčině jednotlivé formy obchodní korespondence
vyjmenovat formální zásady psaní obchodních dopisů v němčině
vyjmenovat a identifikovat jednotlivé součásti německy psaného obchodního dopisu
porovnat česky psaný a německy psaný obchodní dopis a identifikovat stylové a formální rozdíly
professional skills
sestavit vlastní obchodní dopis v souladu s formálními zásadami jednotlivých druhů obchodních dopisů
poučeně používat lexikografické příručky při psaní obchodních dopisů v němčině
rozeznat, opravit a příp. přeformulovat jazykové a obsahové chyby v písemném projevu
sestavit vlastní psaný projev v souladu s obsahovými zásadami jednotlivých druhů obchodních dopisů
analyzovat obsah a strukturu vzorových obchodních dopisů v němčině
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Textual studies
Collaborative instruction
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
Portfolio
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Buscha, Anne; Linthout, Gisela. Geschäftskommunikation - Verhandlungssprache. Kursbuch. Ismaning, 2007.
 • Dudenredaktion. Briefe gut und richtig schreiben. Mannheim, 2006.
 • Dudenredaktion. Moderne Geschäftsbriefe-leicht gemacht. Mannheim, 2008.
 • Dynda, Antonín; Dyndová, Eva. Česko-německá obchodní korespondence. Praha, 1997.
 • Hering, Axel; Matussek, Magdalena. Geschäftskommunikation - Besser schreiben. Kursbuch. Ismaning, 2007.
 • Hering, Axel; Matussek, Magdalena. Geschäftskommunikation - Besser telefonieren. Kursbuch. Ismaning, 2008.
 • Höppnerová, Věra; Matěnová, Jarmila; Gelnarová, Zuzana. Obchodujeme německy. 1. vyd. Praha : Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-86-6.
 • Sachs, Rudolf. Deutsche Handelskorrespondenz - Neu. Ismaning, 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 1 Winter