Course: Introduction to GIS

« Back
Course title Introduction to GIS
Course code KGM/UGI
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Jedlička Karel, Ing. PhD.
  • Janečka Karel, Ing. Ph.D.
Course content
Introduction, definitions. Real world representation at maps and in digital data. Principles of vector representation. Principles of raster representation. Triangulet Irregular Network. Representation of attribute data. Relationships between sptatial data and its attributes. Geodatabase design. Population of geographic database. Processing and storing of geographic data. Analysis and synthesis of information. Visualization and map creation. Implementation of GIS. Trends in GIS.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Multimedia supported teaching, Individual study, Lecture, Practicum
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 25 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 25 hours per semester
  • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
obecná uživatelská gramotnost v oblasti IT
professional skills
schopnost ovládat grafické uživatelské rozhraní
schopnost práce v souborovém systému
základní práce ve webovém prostředí
general eligibility
N/A
schopnost porozumět odbornému textu v anglickém jazyce
learning outcomes
professional knowledge
popsat teoretické základy geografických informačních systémů
vysvětlit koncept vektorových a rastrových dat
popsat charakter a přesnost geografických dat v závislosti na jejich zdroji
vysvětlit principy zpracování geografických dat
vysvětlit principy fungování základních analytických funkcí geografických informačních systémů
professional skills
ovládat základní funkce konkrétního geografického informačního systému
získat geografická data z dostupných zdrojů
zpracovat geografická data
analyzovat geografická data
vizualizovat geografická data v desktop GIS produktu
general eligibility
časově plánovat samostatné řešení zadaného problému
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Lecture
professional skills
Individual study
Students' self-study
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Practical exam
Seminar work
Recommended literature
  • Pracujeme s geografickým informačním systémem ArcView GIS : poznejte svět počítačových map a geografických informačních systémů pro každého. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-214-9.
  • Davis, David E. GIS : jak si vytvářet vlastní mapy. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-389-7.
  • Longley, Paul. Geographic information systems & science. Hoboken, 2011. ISBN 978-0-470-72144-5.
  • Tuček, Ján. Geografické informační systémy : pricipy a praxe. 1. vyd. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-091-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Science (2012) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2013) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2014) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2014) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2012) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2012) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2012) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 2 Summer