Course: Photogrammetry

« Back
Course title Photogrammetry
Course code KGM/FGM
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Fiala Radek, Ing. Ph.D.
Course content
Definition of photogrammetry Relation of photogrammetry to geodesy, geomatics, remote sensing and GIS Structure of photogrammetry History of photogrammetry in the world and in our country Examples of photogrammetric applications Photographic record of the image Types and parameters of lens Characteristics of central projection Film types and their characteristics Laboratory processing of films, plates and papers Types of metric cameras Carriers of cameras Non-photogrammetric records of image data Elements of interior orientation of photogrammetric image Elements of exterior orientatin Parallaxes in photogrammetry Coordinate systems in photogrammetry Stereoscopic vision and measurement Interpretation of terrestrial, aerial and satellite photographs Characteristics of metric photographs Operations with aerial photograph and map Single image photogrammetry Influence of terrain heights and spatial structure of facades Direct colinear transformation Optical-mechanical rectification Stereo photogrammetry Stereo comparator Terrestrial photogrammetry Normal, - of advertance, - of convergence and common case of photogrammetry Field works in terrestrial photogrammetry Examples of applications of terrestrial photogrammetry Aerial photogrammetry Design of a survey flight Field works in aerial photogrammetry Universal plotting instruments - stereometrograph Analytical stereoplotters - SD2000 Aerotriangulation Examples of applications of aerial photogrammetry Digital photogrammetry Digital image Scanning of photographs Digital cameras (terrestrial, aerial, satellite) Corrections of digital image Stereoscopic effect in digital photogrammetry Digital orthophoto rectification using DTM Digital orthophoto from a stereopair and automatic creating of DTM Acquitance with SW for digital photogrammetry disponible at the University of West Bohemia Digital photogrammetric working stations Digital aerial survey of the Czech Republic Digital aerotriangulation, GPS/IMU support Photogrammetry in state administration of land surveying and cadastre bodies Photogrammetry in private sphere Excursion to the firm GEOREAL in Pilsen

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum, Field trip
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Individual project (40) - 16 hours per semester
  • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 8 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 54 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znát základní poznatky z teorie chyb
mít základní znalosti geodetických základů
rozumět základům deskriptivní geometrie
professional skills
využít podobnost trojúhelníků
řešit trojčlenku
využít goniometrické funkce pro výpočty v pravoúhlém trojúhelníku
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
popsat (zejména digitální) postupy zpracování měřických snímků a možné výsledky zpracování
charakterizovat rozdíly mezi metodami jednosnímkové fotogrammmetrie, průsekové fotogrammetrie a stereofotogrammetrie a popsat jejich omezení
vysvětlit význam prvků vnitřní a vnější orientace snímků a popsat způsob jejich určení
popsat principy pořízení a záznamu obrazu používané ve fotogrammetrii
professional skills
zhodnotit dosažené výsledky fotogrammetrického projektu
zpracovat pořízené snímky
pořídit, příp. zajistit pořízení snímků
provést, příp. zorganizovat přípravu před snímkováním
vhodně zvolit metodu, technické prostředky a určit parametry snímkování podle požadavků na výstupy fotogrammetrického projektu
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Interactive lecture
professional skills
Practicum
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Seminar work
Recommended literature
  • Pavelka, Karel. Fotogrammetrie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. ISBN 80-7082-972-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2014) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2013) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2012) Construction industry, geodesy and cartography 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Science (2012) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2016) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2017) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2012) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 3 Summer