Course: Upbringing and Thinking in Global Context

« Back
Course title Upbringing and Thinking in Global Context
Course code KGE/VMEGS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Lepič Martin, Mgr.
 • Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
 • Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
 • Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
 • Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Course content
The course includes these items: - A definition of globalization and fundamental concepts. The emergence of the globalization process and its principal participants. Analysis of selected global issues on model examples (e.g. the dynamics of demographic growth and sustainability, human settlements and sustainable development, diseases, health and globalization trends in contemporary society, threats to the diversity of life on the Earth). - Index of human development, human rights, cultural differences. Human settlements and sustainable development. - Global diseases - HIV / AIDS. - Global migration within the context of Czech Republic. - Climate changes - causes, the status and prognosis of the development of the global problem. Media coverage and political aspects of the problem. Interpretation of the topic at school. Interdisciplinary context of the topic. - The definition of the concept ?sustainable development?. The origin, development and critical evaluation of the conception of sustainable development. Basic principles of sustainable development. Sustainable development indicators. Approaches to education of sustainable development. - Economic globalization - economic development at the turn of the 20th and 21th century and its close relationship to globalization, the role of transnational corporations and foreign investment in this development, the international production network, the role of a state in the background of economic globalization. - Modern-day changes in the society and in the world economy, the speed of progress in technology and communication (technology development and innovation as basic determinants of globalization, technology and economic transformation, technology virtually shrinking time and space, technological changes of the production, geography of innovation). - The role of science in sustainable development, promotion of education, education towards sustainable development. - The role of international organizations in the global world. - Europe and the world, the importance of the European Union (the development of European integration, geographic potential of the European Union and its application). - Czech Republic and globalization.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, One-to-One tutorial, Students' self-study, Lecture, Lecture with visual aids
 • Contact hours - 13 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The course doesn´t require any specific prerequisites.
learning outcomes
Students are able to: - explain and apply in the context the concepts of globalization such as global problems, the globalization of commerce, economy, culture, etc., local and regional issues in relation to global problems; - mark out the time of emergence of the globalization process and name its principal participants; - critically examine positive and negative aspects of globalization and its prospects; - examine thoroughly sources of information regarding global problems and verify their credibility and veracity; - assess the impact of globalization on selected countries, nations and regions in accordance with the analysis of particular examples; - realistically assess the impacts of population growth in the world (social, health, economic and ecological issues); - name and assess possible impacts of global issues relating to a man as individual human being (spread of diseases and drugs, poverty, terrorism, illegal migration, etc..) or to the society (from global and regional perspective); - identify and grasp the global changes and problems in the environment and conceive a way how to not contribute to their deepening; - consider possible strategies of sensitive exploitation of natural resources and they try through their positions in life to contribute to sustainable development; - explain and defend their positions; - realistically assess the topicality and urgency of various global issues; - grasp ethnic and religious aspects related to globalization processes and necessity of multicultural education; - grasp the problems of recent Europe, the process of formation of Europeanism, but on the other side also the specifics of particular areas, nations and cultures. This course develops in particular students´ cognitive processes related to understanding the global issues and learning, civic and problem-solving competencies and partially communication competency. Students will enhance the skills of the formation of adequate opinions on the issues on the basis of development of their knowledge.
teaching methods
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Students' self-study
One-to-One tutorial
assessment methods
Test
Continuous assessment
Recommended literature
 • Evropská unie od A do Z : příručka evropské integrace ; z něm. orig. přel. Alois Mikeštík a Marie Bednaříková. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-413-6.
 • Antošová, N. Globální problémy lidstva. Ostrava: VŠB, 2006. ISBN 80-248-1048-4.
 • Baar, V., Houdková, Z. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Praha, 2010. ISBN 978-80-86034-83-.
 • Barnett, Tony; Whiteside, Alan. AIDS in the twenty-first century : disease and globalization. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2002. ISBN 1-4039-0005-1.
 • Barros, Vicente. Globální změna klimatu. Praha : Mladá fronta, 2006. ISBN 80-204-1356-1.
 • Beck, Ulrich. Co je to globalizace? : omyly a odpovědi. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007. ISBN 978-80-7325-123-9.
 • Cabada, L., Šanc, D. Panregiony ve 21. století. Plzeň, 2011. ISBN 978-80-7380-357-5.
 • Capra, F. Bod obratu, Věda, společnost a nová kultura.. Praha: DharmaGaia a Maťa, 2002. ISBN 80-85905-42-6.
 • Cihelková, Eva. Světová ekonomika : nové jevy a perspektivy. Praha : C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-311-6.
 • Fromm, Erich. Mít, nebo být?. Vyd. tohoto překladu 1. Praha : Aurora, 2001. ISBN 80-7299-036-5.
 • Fromm, Erich. Umění být. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1994. ISBN 80-206-0225-9.
 • Fukuyama, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Praha, Rybka Publishers, 2002. ISBN 80-86182-27-4.
 • Gordon, Anita; Suzuki, David. Jde o přežití. 1. vyd. Beroun : Baroko & Fox, 1994. ISBN 80-85642-10-7.
 • Huntington, Samuel P. Střet civilizací : boj kultur a proměna světového řádu. Praha : Rybka Publishers, 2001. ISBN 80-86182-49-5.
 • Jeníček, Vladimír; Foltýn, Jaroslav. Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v soustavě globálních problémů. Praha : Vysoká škola ekonomická-Fakulta mezinárodních vztahů, 1996. ISBN 80-85368-94-3.
 • Jonáš, Jiří. Světová ekonomika na přelomu tisíciletí. Praha : Management Press, 2000. ISBN 80-7261-016-3.
 • Kočárek, E. Vědy o Zemi a medicína. Praha : Karolinum., 2004.
 • Lomborg, Bj?rn. Skeptický ekolog : jaký je skutečný stav světa?. Praha : Dokořán, 2006. ISBN 80-7363-059-1.
 • Meadows, Donella H.; Meadows, Dennis L.; Randers, Jörgen. Překročení mezí : konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti. 1. vyd. Praha : Argo, 1995. ISBN 80-85794-83-7.
 • Mezřický, Václav. Globalizace/. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-748-5.
 • Moldan, Bedřich. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0246-6.
 • Moldan, Bedřich. Příroda a civilizace : Životní prostředí a rozvoj lidské civilizace. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997. ISBN 80-04-26434-4.
 • Nováček, P. Ohrožená planeta na prahu 21. století. Olomouc, UP, 1998. ISBN 80-901890-859-3.
 • Porritt, Jonathon. Zachraňme Zemi. Praha : Brázda, 1992. ISBN 80-209-0217-1.
 • Šíbl, Drahoš; Šaková, Beáta. Svetová ekonomika : internacionalizácia, integrácia, globalizácia, interdependencia. Bratislava : Sprint, 2004. ISBN 80-88848-60-1.
 • Toffler, Alvin; Toffler, Heidi. Nová civilizace : třetí vlna a její důsledky. Praha : Nakladatelství Dokořán, 2001. ISBN 80-86569-00-4.
 • Tomeš, Jiří; Festa, David; Novotný, Josef. Konflikt světů a svět konfliktů : střety idejí a zájmů v současném světě. Praha : P3K, 2007. ISBN 978-80-903587-6-8.
 • Vallin, Jacques; Rychtaříková, Jitka. Světové obyvatelstvo. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0437-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education - (15) History courses 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses 2 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 2 Summer
Faculty of Economics Project Management Systems (1) Economy 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (13) History courses 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 2 Summer
Faculty of Economics Project Management Systems (2015) Economy 3 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education History in Education (14) History courses 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Practical Training Teaching (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education - (14) History courses 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education - (1) History courses 1 Summer
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Economics Retail Management (1) Economy 3 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2015) Economy 3 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (1) Economy 3 Summer
Faculty of Economics Information Systems Management (1) Economy 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer