Course: Social, Economic and Administration Geography

« Back
Course title Social, Economic and Administration Geography
Course code KGE/SSG
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
 • Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
- Structure and content of socio-economic geography and geography of governance. - Methodology and techniques of socio-economic geography and geography of governance. Using cartographic writings of current authors. Using maps from Geoportal of the Czech Republic, GIS and its purpose in state and municipal governance. - Theory of region. Homogeneous and nodal regions and their hierarchy. Regionalisation. Economic region. Administrative region. How does geographical space influence a process of forming of political, economical and administrative entities/structures. - Basic info about the Czech Republic. Location of the Czech Republic and its significance. - The governance development on our territories; NUTS systém; territorial and administrative organization at present time. - Population growth in the Czech Republic, its structure and spatial distribution. - Basic components and structure of settlement. Settlement structure development. Socio-economic and natural conditions influencing settlement structure. Central place theory (CPT). Confrontation of CPT with real space networking. - Municipality classification. Rural and semirural municipalities. Concentration of the population to cities. Genesis of urban areas, function of cities. Spatial settlement systems. - Economy of the Czech Republic: completed characteristic and its genesis in the context with EU and other areas. - Raw materials ? an important factor of economy growth and development. - Agriculture, forestry, water management in the Czech Republic in the context of natural conditions and sustainable development. - Industry in the Czech Republic: regional structure of the Czech industry. Industrial hubs and regions, location factors. Inertial characteristics of the industrial development. Concentration and spatial diffusion of industry. Industrial sectors characteristics. Diffusion of innovation. Typology, growth in time, barriers for innovation. - Transportation in the Czech Republic (communication networks, nodal points, segments of transportation and its significance). - Toursim and recreation: assumption for location and regional structure. Regional structure of services and retail. The role of the market in formation of spatial systém of services.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Discussion, Students' portfolio, One-to-One tutorial, Group discussion, Task-based study method, Individual study, Students' self-study, Textual studies, Lecture, Seminar
 • Practical training (number of hours) - 13 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 35 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
- to know the basic notions in the field of socioeconomic and administrative geography; - to learn and understand the basic trends of the development and current state of affairs of socioeconomic sphere in general and in the Czech Republic in particular, including the administrative division and practice of the respective parts of Czech economy; - to have a basic overview about the economy and spatial organization of state administration in the Czech Republic;
professional skills
- to be able to explain problems in territorial context; - to work with patterns and context in real functioning socioeconomic system, including interaction relations among nature, society and economic processes; - to use basic research methods and techniques in the field of socioeconomic geography for the study of the following subjects; - to be able to characterize main regional structures in terms of spatial distribution and among different fields of study; - to explain the position of the Czech Republic within the higher-level regional structures (the EU, Europe, other regions);
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Task-based study method
Textual studies
Group discussion
Students' self-study
Individual study
Students' portfolio
One-to-One tutorial
Discussion
assessment methods
Written exam
Test
Seminar work
Quality of a written report
Recommended literature
 • Aktuální statistická data ČSÚ.
 • Atlasy České republiky, mapy různých měřítek a různě tematicky zaměřené.
 • Hampl, Martin. Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha : DemoArt, 2001. ISBN 80-902686-6-8.
 • Hrala V. a kol. Geografie světového hospodářství. VŠE Praha, 1994.
 • Chalupa P. Socioekonomická geografie I. a II. MU Brno, 1992.
 • Kopp, J. - Novotná, M. Geografické metody výzkumu malé oblasti. FPE ZČU Plzeň, 1997.
 • Mištera, Ludvík. Geografie regionů ČR. I., Geografická regionalizace. 1. vyd. Plzeň: PeF ZČU 1997. 1996.
 • Řehák, S. Aktuální problémy ČR: Díl 6, Doprava. Ostrava: Scholaforum, 1997.
 • Schelle, Karel. Dějiny české veřejné správy. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-203-5.
 • Tomeš, Jiří; . Atlas - dnešní svět. 2., aktualiz. vyd. Praha : Terra, 1994.
 • Toušek a kol. Ekonomická a sociální geografie. Aleš Čeněk, Plzeň, 2008. ISBN 978-80-7380-114-4.
 • Toušek, V., Vančura, M. Aktuální problémy ČR: Díl I, Průmysl. Ostrava: Scholaforum, 1996.
 • Toušek, Václav. Česká republika : portréty krajů. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. ISBN 80-239-6305-8.
 • Wokoun, René; Mates, Pavel,; Kadeřábková, Jaroslava. Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-304-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Public Administration (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter