Course: Political and Cultural Geography

« Back
Course title Political and Cultural Geography
Course code KGE/PKG
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
 • Lepič Martin, Mgr.
Course content
The course consists of these items: Attributes of a state, power and sovereignty of a state, nation and state. Territorial organization of a modern state. Parts of state territory. Political geography of seas and oceans: exclusive economic zone, disputed areas. Ship transport - threats and opportunities. State population from the political geography point of view. Nations and states, processes of formation and decline of nations. Models of nations and its developmental trends (European and American model, Asian, African model). Forms of a state and their modifications. Specific territories. Selected border disputes. Dependent territories. Political map of the world - in the 20th century, historical and contemporary. Political and economic division of the world, types of states according to various criteria. Integrative and disintegrative processes in the world. The main geopolitical guidelines. The specifics of cultural macro-regions of the world. Typology of wars and armed conflicts. Motivations for war, origins of warfare - theories. United Nations and its monitoring of international safety.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Discussion, Multimedia supported teaching, Individual study, Textual studies, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 12 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
To have a basic understanding and orientation of political map of the world.
To have a basic awareness about current political events in the world.
professional skills
To be able to work with data and geographical data sources.
To be able to understand scholarly text and find key information in it.
To be able to read text in English and get basic understanding of it.
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
To know fundamental terms of political and cultural geography.
To be able to orient on the political map of the world and get basic understanding of particular current geopolitical issues.
To be able to explain main views of particular geopolitical orientations.
professional skills
To apply theoretical knowledge on particular states or regions.
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Seminar
Multimedia supported teaching
Textual studies
Individual study
Discussion
professional skills
Discussion
Individual study
Seminar
general eligibility
Textual studies
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during seminar
Quality of a written report
Written exam
professional skills
Quality of a written report
Skills demonstration during seminar
general eligibility
Written exam
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Lexikon zemí 2000. Praha : Fortuna, 1999. ISBN 80-86144-35-6.
 • Otázky geografie. [Díl] 3. 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1995. ISBN 80-901942-4-9.
 • Školní atlas dnešního světa. Praha : Terra, ----. ISBN 80-902282-4-0.
 • Agnew, John; Mitchell, Katharyne; Toal, Gerald. A companion to political geography..
 • Agnew, John. Political geography: A reader..
 • Anděl, Jiří. Kulturní geografie : jazyk, národy, náboženství, kulturní dědictví. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 1998. ISBN 80-7044-193-3.
 • Baar, Vladimír. Národy na prahu 21. století = Emancipace nebo nacionalismus?. Vyd. 1. V Šenově u Ostravy : Tilia, 2002. ISBN 80-7042-807-4.
 • Baar, Vladimír; Rumpel, Petr; Šindler, Petr. Politická geografie. 1. vyd. Ostrava : Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 1996. ISBN 80-7042-737-X.
 • Baňouch, Hynek; Fedorko, Martin. Mezinárodní organizace. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2474-7.
 • Bičík, Ivan. Školní atlas dnešní Evropy a Česka. 1. vyd. Praha : Terra, 2003. ISBN 80-902282-5-9.
 • Brinke, Josef,; Gardavský, Václav. Otázky geografie. [Díl] 1. 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1994.
 • Brinke, Josef,; Gardavský, Václav. Otázky geografie. [Díl] 2. 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1995. ISBN 80-901863-1-9.
 • Flint, Colin; Taylor, Peter. Political geography: World economy, nation-state, and locality..
 • Frajer, Václav; Gardavský, Václav. Otázky geografie. 4. 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1997. ISBN 80-86034-11-9.
 • Heřmanová, Eva; Chromý, Pavel. Kulturní regiony a geografie kultury : kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-339-3.
 • Hnízdo, Bořek. Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. ISBN 80-85241-95-1.
 • Jehlička, Petr; Daněk, Petr; Tomeš, Jiří. Stát, prostor, politika : vybrané otázky politické geografie. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 2000. ISBN 80-238-5566-2.
 • Klímová, Eva. Školní atlas světa. 1. vyd., 1. dotisk. Praha : Kartografie, 2004. ISBN 80-7011-730-3.
 • Ó Tuathail, Gearóid; Dalby, Simon; Routledge, Paul. The geopolitics reader..
 • Skokan, Ladislav; Bursa, Milan. Geografické tabulky. Praha : Fortuna, 2007. ISBN 978-80-7373-018-5.
 • Šlachta, Mojmír; Burda, Tomáš; Holeček, Milan. Ohniska napětí ve světě. Praha : Kartografie Praha, 2007. ISBN 978-80-7011-926-6.
 • Veselý, Zdeněk. Smlouvy, pakty, dohody : slovník mezinárodně politických a diplomatických aktů. 1. vyd. Praha : Epocha, 2002. ISBN 80-86328-05-8.
 • Waisová, Šárka. Mezinárodní organizace a režimy ve středovýchodní Evropě. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-46-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 2 Winter