Course: Human and Regional Geography of the Czech Republic

« Back
Course title Human and Regional Geography of the Czech Republic
Course code KGE/HGCRZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
The course includes these items: Location and a shape of the CR. Status of the CR in the world. The CR on the maps. Czech statehood. Administration structure of the CR, its development and present situation. Population of the CR. The changes of population and its structure based on census 2001 and 2011. Settlement in the Czech Republic. The overall characterization of Czech economy, agriculture, forestry and water economy. Industrial production in the CR. Mining industry. Energy industry. Manufacturing industry. Inovations in industrial production. Transport and traffic networks. Tertiary sector. Tourism and recreation. Foreign Trade. Regions of the CR and their competitiveness.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Discussion, One-to-One tutorial, Individual study, Self-study of literature, Textual studies, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 13 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
To pass the course it is recommended to accomplish the courses FG1, FG2, HMG1, HMG2, FGCRZ and HMG3.
learning outcomes
- to gain an overview of the location, population, settlement and economy of the Czech Republic and to be able to explain these issues according to the required level of expertise and various hierarchical level of regions; - to cope with terminology; - to be acquainted with the fundamental literature about the Czech Republic and to be able to use it; - to be aware of the need to continually update their knowledge in connection with the development of the society and economy; - to be able to select and apply general knowledge to the characteristics of the selected regions; - to be able to select information about the Czech Republic for the needs of educational transformation of the curriculum for primary schools;
professional skills
- to be able to use various maps of the Czech Republic, including digital maps; - to be able to select information about the Czech Republic for the needs of educational transformation of the curriculum for primary schools; - to know sources of statistical data about the Czech Republic and to be able to process and analyze this data and deduce results;
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Seminar
Textual studies
Cooperative instruction
Self-study of literature
Individual study
One-to-One tutorial
Discussion
assessment methods
Combined exam
Test
Report
Group presentation at a seminar
Continuous assessment
Quality of a written report
Recommended literature
 • Atlasy České republiky, mapy různých měřítek a různě tematicky zaměřené.
 • Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. 1. vyd. Praha : DemoArt, 1996. ISBN 80-902154-2-4.
 • Oficiální internetové stránky ČSÚ.
 • Základní informace o socioekonomické sféře ČR z internetových stránek ČSÚ a ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy (výběr dle pokynů ve výuce).
 • Bašovský, Oliver; Demek, Jaromír;, Misteřa, Ludvík. Geografie Československé socialistické republliky. Praha: SPN, 1985.
 • Hampl, Martin. Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha : DemoArt, 2001. ISBN 80-902686-6-8.
 • Häufler, Vlastislav. Ekonomická geografie Československa. Praha : Academia, 1984.
 • Jančák, Vít; Götz, Antonín. Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj. Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1997.
 • Kopp, Jan; Novotná, Marie. Geografické metody výzkumu malé oblasti. 1. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-321-6.
 • Machalová, Miloslava. Didaktika vlastivědy. Brno : Paido, 1996. ISBN 80-85931-14-1.
 • Mirvald, Stanislav; Novotná, Marie. Geografie zahraničního obchodu. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. ISBN 80-7082-441-7.
 • Mištera, Ludvík. Geografie regionů České republiky. I., Geografická regionalizace. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-333-X.
 • Mištera, Ludvík. Geografie regionů České republiky. II., Regiony ČR. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-334-8.
 • Ouředníček, Martin,; Temelová, Jana,; Pospíšilová, Lucie. Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky = Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1889-0.
 • Pavlík, Zdeněk; Kučera, Milan. Populační vývoj České republiky. 2000. Praha : DemoArt, 2001. ISBN 80-902686-5-X.
 • Řehák, S. Aktuální problémy ČR: Díl 6, Doprava. Ostrava: Scholaforum, 1997.
 • Toušek, V., Vančura, M. Aktuální problémy ČR: Díl I, Průmysl. Ostrava: Scholaforum, 1996.
 • Toušek, Václav. Czech Republic : Portraits of regions. Praha : Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2005. ISBN 80-239-6346-5.
 • Toušek, Václav. Česká republika : portréty krajů. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. ISBN 80-239-6305-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter