Course: Human and Regional Geography of the Czech Republic

« Back
Course title Human and Regional Geography of the Czech Republic
Course code KGE/HGCRS
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
Basic information about the Czech Republic. Location of the CR and its significance. Status of the CR in the world. The CR on the maps. Czech statehood and development of the territory of our country. Administration structure of the CR, its development and present situation. Population of the CR. The development, changes of population and its structure based on census 2001 and 2011. Characteristics of settlement system in the Czech Republic - development and current state. The overall characterization of Czech economy. Agriculture, forestry and water economy in the Czech Republic. Industrial production in the CR. Mining industry. Energy industry. Manufacturing industry. Inovations in industrial production. Transport and traffic networks. Tertiary sector. Tourism and recreation. Foreign Trade. Socio-economic regionalization of the Czech Republic. Regions of the CR and their competitiveness.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Collaborative instruction, Cooperative instruction, Discussion, One-to-One tutorial, Individual study, Students' self-study, Self-study of literature, Textual studies, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 13 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
To pass the course it is recommended to accomplish the courses FG1, FG2,HMG1, HMG2 and HMG3.
learning outcomes
- to gain an overview of the location, population, settlement and economy of the Czech Republic and to be able to explain these issues according to the required level of expertise and various hierarchical level of regions; - to cope with terminology; - to be acquainted with the fundamental literature about the Czech Republic and be able to use it; - to be aware of the need to continually update their knowledge in connection with the development of the society and economy; - to be able to select and apply general knowledge to the characteristics of the selected regions; - in case students are preparing for teaching career, to be able to select information about the Czech Republic for the needs of educational transformation of the curriculum for secondary schools;
professional skills
- to be able to use various maps of the Czech Republic, including digital maps; - to know sources of statistical data about the Czech Republic and to be able to process and analyze this data and deduce results; - in case students are preparing for teaching career, to be able to select information about the Czech Republic for needs of the educational transformation of the curriculum for secondary schools;
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Textual studies
Collaborative instruction
Cooperative instruction
Students' self-study
Self-study of literature
Individual study
One-to-One tutorial
Discussion
assessment methods
Combined exam
Test
Report
Group presentation at a seminar
Continuous assessment
Quality of a written report
Recommended literature
 • Atlasy České republiky, mapy různých měřítek a různě tematicky zaměřené.
 • Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. 1. vyd. Praha : DemoArt, 1996. ISBN 80-902154-2-4.
 • Oficiální stránky ČSÚ.
 • Základní informace o socioekonomické sféře ČR z internetových stránek ČSÚ a ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy (výběr dle pokynů ve výuce).
 • BÁRTA, František. Krajina v České republice. Praha, 2007. ISBN 80-903482-3-8.
 • Bašovský, Oliver; Demek, Jaromír;, Misteřa, Ludvík. Geografie Československé socialistické republliky. Praha: SPN, 1985.
 • Hampl, Martin. Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha : DemoArt, 2001. ISBN 80-902686-6-8.
 • Häufler, Vlastislav. Ekonomická geografie Československa. Praha : Academia, 1984.
 • Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. Atlas krajiny České republiky. Průhonice, 2010.
 • Jančák, Vít; Götz, Antonín. Územní diferenciace českého zemědělství a její vývoj. Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1997.
 • Kopp, Jan; Novotná, Marie. Geografické metody výzkumu malé oblasti. 1. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-321-6.
 • Mištera, Ludvík. Geografie regionů České republiky. I., Geografická regionalizace. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-333-X.
 • Mištera, Ludvík. Geografie regionů České republiky. II., Regiony ČR. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-334-8.
 • Ouředníček, Martin,; Temelová, Jana,; Pospíšilová, Lucie. Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky = Atlas of socio-spatial differentiation of the Czech Republic. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1889-0.
 • Pavlík, Zdeněk; Kučera, Milan. Populační vývoj České republiky. 2000. Praha : DemoArt, 2001. ISBN 80-902686-5-X.
 • ŘEHOŘOVÁ, P. Geografie České republiky.. Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-633-1.
 • Toušek, Václav. Czech Republic : Portraits of regions. Praha : Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2005. ISBN 80-239-6346-5.
 • Toušek, Václav. Česká republika : portréty krajů. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. ISBN 80-239-6305-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 3 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 3 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 3 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter