Course: Geography of the Continents and Oceans 2

« Back
Course title Geography of the Continents and Oceans 2
Course code KGE/GSO2
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester -
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kladivo Petr, Mgr. Ph.D.
Course content
The course consists of these items: Regional Geography of Africa, Australia, Oceania, oceans and Polar Regions. Model States (states which are typical for the region), resource-rich countries, economically fast-growing countries and countries with specific problems. eographic characteristics and utilization of the Polar Regions. Regional overview of the oceans and seas - geographic comparison and economic utilization.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Multimedia supported teaching, Textual studies, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Furthermore the course requires knowledge of working with geographic data sources.
learning outcomes
Students will learn the specifics of particular regions of Africa, Australia, Oceania, the Arctic and Antarctic and they will grasp current chosen issues in these parts of the world. They will understand the connection between natural and socio-economic conditions of the regions.
teaching methods
Lecture
Seminar
Multimedia supported teaching
Textual studies
Discussion
assessment methods
Combined exam
Test
Quality of a written report
Recommended literature
 • Dnešní svět : časopis pro moderní výuku. Praha : Terra-Klub o.p.s., 2005.
 • Geografické rozhledy (časopis).
 • Geografický místopisný slovník světa. 1. vyd. Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-0445-9.
 • Lexikon zemí 2000. Praha : Fortuna, 1999. ISBN 80-86144-35-6.
 • Soubor map "Poznáváme svět" Antarktida, Arktida, Oceánie. Praha, GKP, 1986.
 • Soubor map "Poznáváme svět" Svět. Praha, Kartografie, 1991.
 • Školní atlas dnešního světa. Praha : Terra, ----. ISBN 80-902282-4-0.
 • Brinke, Josef. Austrálie a Oceánie : Celost. vysokošk. příručka pro studenty přírodověd. fakult pro skupinu stud. oborů geografické vědy. 2., přeprac. vyd. Praha : SPN, 1983.
 • Janský, Bohumír. Geografie moří a oceánů : Určeno pro posl. přírodovědecké fak. Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-678-1.
 • Klímová, Eva. Školní atlas světa. 1. vyd., 1. dotisk. Praha : Kartografie, 2004. ISBN 80-7011-730-3.
 • Liščák, Vladimír; Fojtík, Pavel. Státy a území světa. 2., aktualizované, přepracované a rozšířené vyd. Praha : Libri, 1998. ISBN 80-85983-53-2.
 • Skokan, Ladislav; Bursa, Milan; Peštová, Jana. Geografické tabulky. 1. vyd. Praha : Scientia, 1994. ISBN 80-85827-47-6.
 • Šára, Pavel; Herink, Josef. Poznáváme svět v číslech : příručka pro žáky a učitele všech stupňů a typů škol a všechny milovníky zeměpisu. 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2003. ISBN 80-86034-55-0.
 • Šindler, Petr; Baar, Vladimír. Regionální geografie světadílů a oceánů : Určeno stud. denního studia, studia při zaměstnání a postgrad. studia. Část 1., Afrika, Asie, Austrálie, Oceánie. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1988.
 • Šindler, Petr; Baar, Vladimír. Regionální geografie světadílů a oceánů : Určeno stud. denního studia, studia při zaměstnání a postgrad. studia. Díl 1., Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie.. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1988.
 • Šindler, Petr; Baar, Vladimír. Regionální geografie světadílů a oceánů : Určeno stud. denního studia, studia při zaměstnání a postgrad. studia pedagog. fakult. Díl 2, část 1., Amerika, Antarktida, oceány. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1989. ISBN 80-7042-015-4.
 • Šindler, Petr; Baar, Vladimír. Regionální geografie světadílů a oceánů : Určeno stud. denního studia, studia při zaměstnání a postgrad. studia pedagog. fakult. Díl 2, část 2., Amerika, Antarktida, oceány. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1989. ISBN 80-7042-016-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter