Course: Geography of the Pilsen region

« Back
Course title Geography of the Pilsen region
Course code KGE/GPK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
 • Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
 • Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
 • Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
 • Lepič Martin, Mgr.
Course content
1. The Plzeňský region: basic info. Information sources about the region, population and settlement 2. Natural potential of the Plzeňský region (potential related to raw materials, soils, water sources, climatic conditions, energy sources) 3. Limits of the Plzeňský region development (environemental hazards, use limits, protection of the territory). 4. Protected landscape area Brdy 5. Agriculture of the Plzeňský region 6. Rural areas of the Plzeňský region (their functions and use), the metropolitan district Pilsen versus the peripheral districts of the Plzeňský region 7. Secondary and tertiary sphere of the Plzeňský region 8. Principles of the land development of the Plzeňský region 9. Strategy of the regional development of the Plzeňský region 10. EU Structural Funds on the territory of the Plzeňský region 11. Cross-border cooperation and cross-border development on the territory of the Plzeňský region. 12. Conclusion of the course; evaluation of semester tasks

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, One-to-One tutorial, Task-based study method, Students' self-study, Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 26 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- to gain an overview of the natural conditions, potentials and risks, population, economy and regional development of the Pilsen region and also of the cross-border cooperation; - to master the course contents as far as scholarly terms are concerned; - to be familiar with the sources of the statistical data about the Pilsen region; - to be familiar with basic specialist geographical literature about the Pilsen region and to gain the expertise to work with this literature on a daily basis;
professional skills
- to be able to work with various maps of the Pilsen region, including digital ones; - to be able to elaborate and analyze the statistical data about the Pilsen region and to draw necessary consequences; - to be able to propose their own solution of a particular issue from the field of the geography of Pilsen region;
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Students' self-study
One-to-One tutorial
assessment methods
Test
Continuous assessment
Recommended literature
 • Geografie města Plzně.
 • Program rozvoje města Plzně. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2004.
 • Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+. 2013.
 • Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského. Plzeň, 2013.
 • Baštová, Magdalena. Změna odvětvové struktury průmyslu města Plzně po roce 1989. Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae occ. 2005.
 • Dokoupil, J., Kopp, J. a kol. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí. Plzeň, Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0089-8.
 • Dokoupil, Jaroslav. Euroregion Šumava/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-404-6.
 • Dokoupil, Jaroslav. Wirtschaftliche Struktur und Entwicklung des Stadt Regions Pilsen und der marginalen Gebiete im Bezirk Pilsen. Revija za geografijo ISSN 1854-665X Letn. 1, št. 2. 2006.
 • Dokoupil, Matušková. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje. Plzeň, 2005.
 • Dudák, Vladislav. Plzeňsko : příroda, historie, život. [Praha ] : Baset, 2008. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Chochole, E. Urbanistická a funkční struktura města Plzeň. 1995.
 • Jeřábek, Milan; Dokoupil, Jaroslav; Havlíček, Tomáš. České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování?. Vyd. 1. Praha : Academia, 2004. ISBN 80-200-1051-3.
 • Matušková, Alena. Historisch-demografischer Überblick über die Regionen Domažlice und Tachov. In: Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. ISBN 978-80261-0262-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 2 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (1) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Project Management Systems (1) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 1 Winter
Faculty of Economics Retail Management (2015) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Retail Management (1) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Project Management Systems (2015) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (1) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 1 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2015) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 1 Winter