Course: Geography Core and Peripheral Areas

« Back
Course title Geography Core and Peripheral Areas
Course code KGE/GJPPP
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 8
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
Issues of peripheral areas development (internal peripherals, external peripherals/borderland), the issue of core areas development (metropolitan regions / areas). History of regional development of the Czech-Bavarian border region, Brdy region, Pilsen agglomeration, Bavarian agglomerations, development (planning) documents of these areas, regional policy approach and institutional management in these areas.

Learning activities and teaching methods
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 12 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Contact hours - 56 hours per semester
 • Individual project (40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
know the basics of regional issues,know the basics of terminology on the subject of population and settlements
professional skills
master the basic methods of regionalization
general eligibility
N/A
Bc. Study: student plans and organizes learning and work activities on his own The course supposes the ability of regular selfstudy.
learning outcomes
professional knowledge
know the theory of regional development with an impact on the core and peripheral areas in the general level and at the level of specific regions in the Czech-Bavarian area
professional skills
draw up a development plan core and peripheral areas with regard to the internal potential of the region (strengths and weaknesses) and external environment of the region (opportunities and threats)
general eligibility
N/A
Mgr. Study: student independently and responsibly decides on new or changing contexts or fundamentally changing environment taking into account the wider social consequences of their decisions On the basis of expert knowledge and professional skills the student is able to update the existing development documents.
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Textual studies
Seminar classes
professional skills
Seminar
Textual studies
general eligibility
Task-based study method
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
general eligibility
Project
Recommended literature
 • Dokoupil, J.; Kopp, J. a kol. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí. Plzeň, 2013. ISBN 978-80-261-0262-5.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Dittrich, J.; Kottl, B.; Roosen, J. Chování spotřebitellů v česko-bavorském pohraničí po Schengenu. Ústí nad Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-236-9.
 • Jeřábek, M.; Dokoupil, J.; Havlíček, T. České pohraničí -bariéra nebo prostor zprostředkování?. Praha, 2004. ISBN 80-200-1051-3.
 • Marie Novotná (ed.). Problémy periferních oblastí. Praha, 2005. ISBN 80-86561-21-6.
 • Ouředníček, M.; Špačková, P.; Novák, J. Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Praha, 2013. ISBN 978-80-200-2226-4.
 • Posová, D.; Sýkora, L. Praha a Vídeň: rozdíly ve formování metropolitních regionů a jejich příčiny. Ostrava, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Political Science (17-1) Social sciences 2 Summer