Course: Geography Core and Peripheral Areas

« Back
Course title Geography Core and Peripheral Areas
Course code KGE/GJPP
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
Issues of peripheral areas development (internal peripherals, external peripherals/borderland), the issue of core areas development (metropolitan regions / areas). History of regional development of the Czech-Bavarian border region, Brdy region, Pilsen agglomeration, Bavarian agglomerations, development (planning) documents of these areas, regional policy approach and institutional management in these areas.

Learning activities and teaching methods
Individual study, Lecture, Seminar
  • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
  • Contact hours - 39 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
have a deep knowledge of regional development theories, regional policy and economic geography
professional skills
master the basic methods of regionalization
general eligibility
N/A
Bc. Study: student plans and organizes learning and work activities on his own The course supposes the ability of regular selfstudy.
learning outcomes
professional knowledge
dispose a comprehensive knowledge about the core and peripheral areas, know a detailed knowledge about the problems of regional development and can name specific examples from Bavaria and Czech territory.
professional skills
draw up a development plan core and peripheral areas with regard to the internal potential of the region (strengths and weaknesses) and external environment of the region (opportunities and threats)
general eligibility
N/A
Mgr. Study: student independently and responsibly decides on new or changing contexts or fundamentally changing environment taking into account the wider social consequences of their decisions On the basis of expert knowledge and professional skills the student is able to update the existing development documents.
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
Individual study
professional skills
Seminar classes
general eligibility
Seminar
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Seminar work
professional skills
Seminar work
Skills demonstration during seminar
general eligibility
Seminar work
Recommended literature
  • Dokoupil, J.; Kopp, J. a kol. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí. Plzeň, 2013. ISBN 978-80-261-0262-5.
  • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Dittrich, J.; Kottl, B.; Roosen, J. Chování spotřebitelů v česko-bavorském pohraničí po Schengenu. Ústí nad Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-236-9.
  • Jeřábek, M.; Dokoupil, J.; Havlíček, T. České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování?. Praha, 2004. ISBN 80-200-1051-3.
  • Marie Novotná (ed.). Problémy periferních oblastí. Praha, 2005. ISBN 80-86561-21-6.
  • Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. eds. Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Praha, 2013. ISBN 978-80-200-2226-4.
  • Posová, D., Sýkora, L. Praha a Vídeň: rozdíly ve formování metropolitních regionů a jejich příčiny. Ostrava, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester