Course: Geography of Europe

« Back
Course title Geography of Europe
Course code KGE/GEVS
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
This course includes these items: Physical geography ? location, geology, climatology, geomorphology, hydrology, pedology, biogeography and natural resources. Geographical units. Socioeconomic sphere - geopolitical development. Borders and their development. Integrations. Population and settlement. Culture and Religion. Economy, industry, agriculture, transport, tourism and services. Regions of Europe. Characteristic of individual countries. Teaching geography of Europe.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
It is advisable that students have basic knowledge of physical geography, geology and human geography and understand the mutual relations of individual components of the landscape sphere.
learning outcomes
Students evaluate the position of Europe on the Earth from different perspectives. They are able to apply general geographical knowledge to an example of Europe. Students characterize and compare the characteristics of particular regions of Europe based on knowledge of relations between the different components of landscape sphere.
teaching methods
Lecture
Seminar
assessment methods
Combined exam
Recommended literature
 • Časopis Dnešní svět. Praha:Terra, 2013.
 • Časopis Geografické rozhledy. Praha:ČGS, 2013.
 • Geografický místopisný slovník světa. Praha:Academia, 1999. ISBN 978-80-200-0445-9.
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/index.html.
 • Školní atlas světa. Kartografie Praha, 2013. ISBN 978-80-7393-074-5.
 • Dokoupil. Změny názvů na mapách koncem 20. století. Plzeň, PC, 2000.
 • Hamarnehová Iveta. Geografie cestovního ruchu Evropa. Plzeň, 2008. ISBN 978-80-7380-093-2.
 • Janský, Bohumír. Geografie moří a oceánů : Určeno pro posl. přírodovědecké fak. Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-678-1.
 • Král, Václav. Fyzická geografie Evropy. Vyd. 1. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0684-2.
 • Martin Hanus, Luděk Šídlo. Školní atlas dnešního světa. Praha:Terra, 2011. ISBN 978-80-902282-6-9.
 • Netopil, Rostislav; Bičík, Ivan; Brinke, Josef. Geografie Evropy : Celostátní vysokošk. učebnice pro stud. fakult přírodověd. a pedagog. stud. oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. 1. vyd. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-22432-6.
 • Skokan, Ladislav; Bursa, Milan,; Peštová, Jana. Geografické tabulky. 1. upravené. Praha : Fortuna, 2008. ISBN 978-7373-018-5.
 • Vladimír Liščák. Státy a území světa. Praha:Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-414-2.
 • Votýpka, Jan. Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-931-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter