Course: Geography of Europe

« Back
Course title Geography of Europe
Course code KGE/GE
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
This course includes these items: physical geography - location, geology, climatology, geomorphology, hydrology, pedology, biogeography and natural resources. Geographical units. Socioeconomic sphere - geopolitical development. Borders and their development. Integrations. Population and settlement. Culture and Religion. Economy, industry, agriculture, transport, tourism and services. Regions of Europe. Characteristic of individual countries.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Students' portfolio, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
It is advisable that students have basic knowledge of physical geography, geology and economic geography and understand the mutual relations of individual components of the landscape sphere.
learning outcomes
Evaluate the position of Europe on the Earth from different perspectives. Apply general geographical knowledge to an example of Europe.
professional skills
Characterize and compare the characteristics of particular regions of Europe based on knowledge of relations between the different components of landscape sphere.¨ Compare selected European regions with Czech regions.
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
professional skills
Students' portfolio
general eligibility
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Individual presentation at a seminar
general eligibility
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Časopis Dnešní svět. Praha:Terra, 2013.
 • Časopis Geografické rozhledy. Praha:ČGS, 2013.
 • Geografický místopisný slovník světa. Praha:Academia, 1999. ISBN 978-80-200-0445-9.
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/index.html.
 • Školní atlas světa. Kartografie Praha, 2013. ISBN 978-80-7393-074-5.
 • Dokoupil. Změny názvů na mapách koncem 20. století. Plzeň, PC, 2000.
 • Hamarnehová Iveta. Geografie cestovního ruchu Evropa. Plzeň, 2008. ISBN 978-80-7380-093-2.
 • Janský, Bohumír. Geografie moří a oceánů : Určeno pro posl. přírodovědecké fak. Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-678-1.
 • Král, Václav. Fyzická geografie Evropy. Vyd. 1. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0684-2.
 • Martin Hanus, Luděk Šídlo. Školní atlas dnešního světa. Praha:Terra, 2011. ISBN 978-80-902282-6-9.
 • Netopil, Rostislav; Bičík, Ivan; Brinke, Josef. Geografie Evropy : Celostátní vysokošk. učebnice pro stud. fakult přírodověd. a pedagog. stud. oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. 1. vyd. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-22432-6.
 • Skokan, Ladislav; Bursa, Milan,; Peštová, Jana. Geografické tabulky. 1. upravené. Praha : Fortuna, 2008. ISBN 978-7373-018-5.
 • Vladimír Liščák. Státy a území světa. Praha:Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-414-2.
 • Votýpka, Jan. Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-931-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter