Course: Regional Planning and Urbanism

« Back
Course title Regional Planning and Urbanism
Course code KGE/ÚP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
 • Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
- Development of urbanism from prehistory to the 21th century. - Spatial town conception (housing and civic amenities, manufacturing, industry, agriculture, transportation, technical infrastructure, relaxation and environment). - Methods and process of land-use planning. - Subjects and participants in formulation of land-use planning. - Conditions and tools for implementation of land-use planning. - Building code. - Current land-use planning and building code legislation in the Czech Republic. - Spatial planning in the European Union. Additional information for students of so-called combined study form is available in Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Self-study of literature, Seminar
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 51 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
not specify
professional skills
not specify
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
student is able to discuss development and importance of urbanism and urban/ regional planning professionally
professional skills
explain principles of spatial planning (urban and regional planning) and use various methods
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Practicum
Task-based study method
general eligibility
Lecture supplemented with a discussion
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Seminar work
professional skills
Combined exam
Seminar work
Individual presentation at a seminar
general eligibility
Combined exam
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Materiály k územnímu plánování na webových stránkách Ústavu územního rozvoje v Brně .
 • Finka, Maroš; Přikryl, Zdeněk; Semsroth, Klaus. Österreichisch-Slowakisch-Tschechisches Handbuch der Raumplanungsbegriffe = Slovensko-česko-rakúska příručka územno plánovacej terminológie = Česko-rakousko-slovenská příručka územně plánovací terminologievedoucí projektu Maroš Finka, Zdeněk Prikryl, Klaus Semsroth. Hannover : Verlag der ARL, 2000. ISBN 3-88838-528-8.
 • Fürst, Dietrich. Raumplanung : Herausforderungen des deutschen Institutionensystems. Detmold : Rohn, 2010. ISBN 978-3-939486-50-3.
 • Gmünder, Markus. Raumplanung zwischen Regulierung und Markt: Eine ökonomische Analyse anreizorientierter Instrumente in der Raumplanung. Zürich : Rüegger, 2010. ISBN 978-3-7253-0941-2.
 • Hall, Peter. Urban and Regional Planning. 4 th ed. London : Routledge, 2002. ISBN 0-415-21777-6.
 • Hrůza, Jiří; Zajíc, Josef. Vývoj urbanismu. I. díl. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02551-9.
 • Hrůza, Jiří; Zajíc, Josef. Vývoj urbanismu. II. díl.
 • Ilinčevová, Zuzana. GIS a územní plánování : Možnosti využití geografických informačních systémů v územním plánování. Praha : [b.n.], 1993.
 • Kubeš, J., Perlín, R. Územní plánování pro geografy. Karolinum, Nakladatelství UK, Praha.
 • Kuta, V.; Sedlecký, J., Endel, S. Urbanismus a teorie stavby měst. Vybrané kapitoly z urbanismu. Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2820-6.
 • Maier, Karel. Územní plánování. 2. přeprac. vyd. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02240-4.
 • Nagovský, Z., Kříž, E. (1984). Regionální plánování. Univerzita Karlova, Praha.
 • Opplová, Marta. Životní prostředí měst a regionů. 1. vydání. Praha : VŠE, 1994. ISBN 80-7079-580-8.
 • Šilhánková, V.; Koutný, J.; Čablová, M. Urbanismus a územní plánování. Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-310-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (2013) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 3 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2017) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (2013) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Project Management Systems (2013) Economy 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2014) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2013) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 3 Winter