Course: Economic software SAP

« Back
Course title Economic software SAP
Course code KFU/SAP
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
 • Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
 • Černá Marie, Ing. Ph.D.
Course content
- Financial reporting of large and medium-sized entities, - Introduce the program SAP, its structure and basic using it, - Controlling - key data, cost centre and profit centre, - Controlling - cost budgeting, outputs, internal contract, - Acquisition - key data of stuff and supplier, - Acquisition - purchase order and invoice, - Sale - key data of customer, delivery and invoicing, - HR management - key data, wage entries, bookkeeping of wages and salaries, - Financial accounting - key data of ledger accounts, - Financial accounting - invoicing, payments, - ALV composition and reporting.

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Task-based study method, Individual study, Practicum
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
For successfully passing this subject is assumed the prior knowledge of accounting, financial analysis, tax legislation, business economy and information technology.
learning outcomes
Student is able to: - Understand the software SAP, - Specify the requirement for financial reporting of large and medium sized entities.
teaching methods
Practicum
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Individual study
assessment methods
Test
Seminar work
Continuous assessment
Recommended literature
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • -. Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění.
 • Anderson, George W. Naučte se SAP za 24 hodin. 2012. ISBN 9788025136850.
 • Hussey, Roger. Fundamentals of international financial accounting and reporting. Singapore : World Scientific, 2011. ISBN 978-981-4280-23-5.
 • Kovanicová, Dana; Kovanic, Pavel. Poklady skryté v účetnictví. Díl I, Jak porozumět účetním výkazům EU, IAS, US GAAP, ČR. 6., aktualiz. vyd. Praha : Polygon, 2001. ISBN 80-7273-047-9.
 • Krupová, Lenka. IFRS : mezinárodní standardy účetního výkaznictví : [aplikace v podnikové praxi : stav k 1.1.2009]. Vyd. 1. Praha : VOX, 2009. ISBN 978-80-86324-76-0.
 • Patel, Manish. SAP ERP Financials. 2013. ISBN 9788025124888.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Business Economics and Management (2013) Economy 2 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2013) Economy 2 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2017) Economy 2 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2017) Economy 2 Summer