Course: Environmental Economics and Management

« Back
Course title Environmental Economics and Management
Course code KFU/EEM
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Course content
1. Environmental economics - Interdependence of economics and the environment - Discussion of various approaches of environmental economics - State environmental policy 2. Economic instruments of environmental protection - Positive stimulation for environmental protection - Negative stimulation for environmental protection - Overview of economic instruments for environmental protection in the Czech Republic 3. Environmental taxes - Basic principles of taxation used for environmental protection - Theory of double dividends - The process of environmental taxes implementation into the tax system - Environmental tax quota - Ecological tax reform 4. Environmental policy in Europe in the context of economic theory - European environment policy - Environmental taxes in the European Union - Charges related to environmental protection - System of emission allowances trading 5. Economic instruments of environmental protection for enterprises - Environmental Accounting - Eco-Management and Audit Scheme - The impact of environmental protection tools to the economic performance of the company 6. Economic instruments of municipal environmental protection - Instruments dealing with waste - Economic context of municipal water management - Instruments used for regulation of the transport impact on the environment - Economic context of urban planning 7. Management of Protected Areas and its economic context - Economic instruments for nature and landscape protection - Participatory management of protected areas - Sustainable Tourism in Protected Areas 8. Regional and global environmental problems in the economic context - The economic pillar of sustainable development - Positive and negative examples of the effects of the economy on the environment at regional and global levels.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Practicum
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The prerequisite is a basic knowledge of economics and public finance.
learning outcomes
Orientovat se v základních ekonomických nástrojích k ochraně životního prostředí.
Orientovat se v problematice environmentální politiky na národní i mezinárodní úrovni.
professional skills
Vysvětlit souvislosti mezi ekonomií a ochranou životního prostředí.
Navrhnout eonomicky udržitelný způsob ochrany životního prostředí a rozvoje chráněných území.
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Practicum
assessment methods
Oral exam
Seminar work
Recommended literature
 • Anderson, David A. Environmental economics and natural resource management. 4th ed. London : Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-64096-1.
 • Čamrová Lenka ed. Ekonomie a životní prostředí: nepřátelé, či spojenci?. Praha, 2007. ISBN 978-80-86851-69-3.
 • Ekins, Paul,; Speck, Stefan. Environmental tax reform (ETR) : a policy for green growth. 1st pub. Oxford : Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-958450-5.
 • Field, Barry C. Natural resource economics : an introduction. 2nd ed. Long Grove : Waveland Press, 2008. ISBN 978-1-57766-531-1.
 • Netušilová, Pavla; Křivka, Tomáš. Policy-making environmentálních daní v ČR. Plzeň : NAVA, 2012. ISBN 978-80-7211-434-4.
 • Svátková, Slavomíra. Spotřební a ekologické daně v České republice. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-443-7.
 • Vejchodská, Eliška. Ekonomie a politika městského životního prostředí. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1241-9.
 • Vlčková Jitka. Průvodce ochranou životního prostředí pro veřejnou správu. IREAS, o.p.s, 2008. ISBN 978-80-86684-49.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester