Course: Financial System

« Back
Course title Financial System
Course code KFU/9FISY
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
 • Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Course content
Introduction to the financial system Money International Financial System Financial system in the Czech Republic Financial Markets and Securities Banking System of the Czech Republic, Central Bank Commercial banks and banking Insurance companies, pension funds, other financial institutions in the Czech Republic Collective investment Foreign exchange markets, exchange rate developments in the Czech Republic Commodity markets, financial derivatives Payment balance Financial crisis and globalization

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Individual study, Self-study of literature, Lecture, Practicum
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 38 hours per semester
 • unspecified - 20 hours per semester
 • Contact hours - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 48 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
To explain the basic principles of the money market and the banking system.
professional skills
To use knowledge about the money market and the banking system on practical demonstrations.
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
To explain the functions of the financial system.
To define the relation between the financial markets and globalization.
To describe the functioning of the financial subjects according to the valid legislation of the Czech Republic.
professional skills
To demonstrate and apply knowledge about financial systems on practical examples from the Czech Republic and abroad.
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Self-study of literature
E-learning
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Textual studies
Discussion
Students' portfolio
general eligibility
Students' self-study
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Seminar work
general eligibility
Written exam
Seminar work
Recommended literature
 • Zákony dle seznamu v CW.
 • Durčáková, Jaroslava; Mandel, Martin. Mezinárodní finance. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-221-5.
 • Dvořák, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha : Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X.
 • Hejduková, Pavlína. E-learning v systému LMS Unifor - Finanční systém.
 • Jílek, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1653-4.
 • Kohout, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6., přeprac. vyd. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3315-9.
 • Kubišta, Václav. Mezinárodní ekonomické vztahy. 1. vyd. Praha : HZ Editio, 1999. ISBN 80-86009-29-7.
 • Liška, Václav; Stavárek, Daniel. Světové a regionální finanční instituce. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-40-1.
 • Pavlát, Vladislav. Kapitálové trhy. 2., dopl. vyd. Praha : Professional Publishing, 2005. ISBN 80-86419-87-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester