Course: Financial audit

« Back
Course title Financial audit
Course code KFU/9FA
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
- Definition of audit, its aims and principle. - Legislative regulation of the auditing work. - Duties and responsibilities of the auditor. Code of ethics. - Activities of the auditor before closing an auditing contract. - Consolidation of audit plan. - Process of audit, testing. - Analysis of financial statements, evaluation of tests. - Finalization of audit, issue of auditor's report. - Frauds and criminal liability of auditor. - Role of internal audit of a company. - Working procedure of internal audit. - Differences of audit by SMEs. Additional information for the students of the combined form of study is on the Courseware.

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Group discussion, Task-based study method, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 10 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 60 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Explain methods and tools of financial accounting and financial analysis.
professional skills
Apply knowledge of accounting, financial and tax issues.
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Explain the basic audit aims and principles.
Know particular auditing procedures.
professional skills
Work with economic data and information about the company.
Apply selected audit procedures.
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Group discussion
professional skills
Lecture
Group discussion
Individual study
general eligibility
Students' self-study
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
professional skills
Test
Seminar work
general eligibility
Test
Recommended literature
 • Etický kodex KA ČR v platném znění.
 • Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů (zákon o auditorech).
 • Dvořáček, Jiří. Audit podniku a jeho operací. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-809-6.
 • Dvořáček, Jiří. Interní audit a kontrola. Praha : C.H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-805-3.
 • Gray Iain, Manson Stuart. The Audit Process. Principles, Practice and Cases. Hampshire: Cengage Learning EMEA, 2011. ISBN 978-1-4080-3049-3.
 • Hakalová Jana. Účetní závěrka a auditing. Brno: Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-7399-144-9.
 • Králíček, Vladimír; Molín, Jan. Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu. 2014. ISBN 978-80-7478-557-3.
 • Molín, J. Protiprávní jednání z pohledu profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-600-4.
 • Müllerová, Libuše. Auditing pro manažery, aneb, Proč a jak se ověřuje účetní závěrka. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7357-988-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester