Course: Medical Law and Legislation

« Back
Course title Medical Law and Legislation
Course code KFP/ZPLN
Organizational form of instruction Lecture
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Course content
1. The legal order of the CZECH REPUBLIC, the basic legal and detailed provisions in the health sector, the health sector funding. 2. Medical law, selected circuits legal issues 3. The rights of health care workers and the obligations of health care workers. 4. Mandatory confidentiality in connection with the provision of health services 5. The protection of the personality and privacy versus the right to information. 6. Legal liability in health care and its types.

Learning activities and teaching methods
Instruction based on dialogue, Lecture with visual aids
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
know the basics of the social sciences
professional skills
demonstrate fundamental social skills
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
understand the legal terminology
describe basic legal principles and know the importance of the law, its application and implementation in medical practice
orientate in the legal order of the Czech Republic
know the rights and obligations of the health worker
professional skills
apply the theoretical knowledge to model situations
recognizes the type of relationship liability
evaluates and selects the proper solution, in accordance with the law
general eligibility
N/A
N/A
Knowledge: Students will understand the legal terminology, acquires basic legal principles and understands the importance of the law, its application and implementation in medical practice. The student will focus in the legal order of the CZECH REPUBLIC, will be aware of the rights and obligations of the health worker. Skills: Student describes the basic legal institutions, characterizes by the rule of law of the CZECH REPUBLIC including the medical law, spells out the rights and obligations of the health care worker, will be able to apply the theoretical knowledge to model situations, recognizes the type of relationship liability, evaluates and selects the proper solution, in accordance with the law.
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Instruction based on dialogue
assessment methods
Test
Recommended literature
  • Kvapilová,H. Dogoši,M. Soudní lékařství pro právníky a policisty 2.vydáníPlzeň:Aleš Čeněk 2007.
  • Prudil, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Leges, 2014.
  • Sovová, Olga. Zdravotnická praxe a právo : praktická příručka. Vyd. 1. Praha : Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-72-1.
  • Těšinová, Jolana; Žďárek, Roman,; Policar, Radek. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-050-8.
  • Uherek, Pavel. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků : komplexní rozbor aktuální právní úpravy : výjimky a právní odpovědnost : řešení sporných čí komplikovaných případů z praxe : praktickou součástí jsou zpracované vzory formulářů. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2658-8.
  • Vondráček, Lubomír; Wirthová, Vlasta; Pavlicová, Jindra. Základy praktické terminologie pro sestry : příručka pro výuku a praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3697-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester