Course: Law and Economics 2

« Back
Course title Law and Economics 2
Course code KFP/PAE2
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
 • Beck Jiří, Doc. Ing. CSc.
 • Seknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction to institutional economics and Law and Economics 2. The importance of Austian school (especially of its methodology) for new institutional economics 3. New institutional economics. Transaction costs. Coase theorem. 4. "Law and Economics" and its development. R. Posner. 5. Economic efficiency and law 6. Economy of transaction costs and regulation 7. Economy of regulation: compliance costs 8. Economy of property rights 9. Constitutional economics 10. Public choice theory 11. Tax system and constitutional economics 12. Convergence of legal systems of EU Member States from the point of view of institutional economics

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Individual project (40) - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic knowledge of standard economy (e. g. as it is taught in KFP/PAE1 course).
learning outcomes
define basic differences among different economic approaches (neo-classical, Austrian and institutional economics)
understand the importance of property rights for economic relations
describe basic theories explaining cyclical economic development
know fundamentals of Law and Economics
professional skills
explain the nature of transaction costs
explain the nature compliance costs
evaluate efficiency of regulation on real life examples
apply the principle of efficiency in law to real life examples
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Becker, Gary Stanley. Teorie preferencí. Praha : Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-463-0.
 • Epstein, Richard Allen. Právo, ekonomie a politika. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-529-8.
 • Hayek, F. A. Právo, zákonodárství a svoboda : Nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie. 2. vyd. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0241-3.
 • Hayek, Friedrich August. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha, 1994. ISBN 80-200-0241-3.
 • Huerta de Soto, Jesús. Peníze, banky a hospodářské krize. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-411-6.
 • Kindlová, E. Vybrané kapitoly z rakouské ekonomie. VŠE Praha, 2003.
 • Liška, V., Sluková, K.,, Volejníková, J. Institucionální ekonomie. ISBN 978-80-7431-051-5.
 • Mankiw, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha : Grada, 1999. ISBN 80-7169-891-1.
 • Mlčoch, Lubomír. Institucionální ekonomie. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1029-9.
 • Posner R. A. Economic Analysis of Law. Wolters Kluwer Law & Business, 2007. ISBN 9780735563544.
 • Samuelson, Paul Anthony. Ekonomie. 1.vydání. Praha : Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0192-4.
 • Soto, Hernando de. Mystérium kapitálu : proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na světě. Vyd. v této podobě 1. V Praze : Rybka, 2007. ISBN 978-80-87067-20-7.
 • Šíma, Josef. Ekonomie a právo : úvod do logiky společenského jednání. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola ekonomická-Oeconomia, 2004. ISBN 80-245-0749-8.
 • Tomažič, Ivan. Ekonomie pro právníky. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-36-8.
 • Voigt, Stefan. Institucionální ekonomie. Praha : Alfa Publishing, 2008. ISBN 978-80-87197-13-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer