Course: Thesis Tutorial (Financial Law)

« Back
Course title Thesis Tutorial (Financial Law)
Course code KFP/DP
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 18
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Course content
The thesis is the final work of student in the master study program.

Learning activities and teaching methods
Individual study
  • E-learning (given by an e-learning course) - 468 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znát různé strategie k získání a zpracování poznatků a informací; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému nebo ověřovat hypotézy; uplatňovat při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívat i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice, kriticky přistupovat ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovávat a využívat
professional skills
vyjadřovat se v psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků, rozpoznat problém, objasnit jeho podstatu, rozčlenit ho na části
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
know the problem being processed and to understand its subject matter in a broader context
professional skills
present the results of his/her own master´s thesis to a specialized commission and at the same time critically evaluate the achieved results and to outline the prognosis of further development in the area
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Individual study
assessment methods
Master's thesis assessment
Recommended literature


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 5 Summer