Course: Selected Chapters of Financial Law

« Back
Course title Selected Chapters of Financial Law
Course code KFP/DEFI
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Course content
1. Begening of Financial Relations, basic ideas 2. Begening and Creation of Tax Systems 3. Taxes under the Reign of the Louxembourgs 4. Taxes after Hussite Wars up to White Mountain 5. Tax System of the Habsbourg Monarchy 6. Tax System of the Czechoslovak Republic 7. TaxSystem of the Czech Republic

Learning activities and teaching methods
Instruction based on dialogue, Task-based study method, Textual studies, Seminar
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientate in base of society sciences
professional skills
demonstrate general basic society skills
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
comprehend the specific financial terminology in the context of history
apprised with essential financial-legal institutions
understand the role of financial relations in state economy
professional skills
describe the beginnings of finance and taxes, and the history of financial administration from beginnings to present days
judge historical role of finance
indentify und determine the turning points of financial development
apply his/her knowledge to principles
assess, justify and review financial relations in the context of history
draw general conclusions
general eligibility
The student will comprehend the specific financial terminology in the context of history, will be apprised with essential financial-legal institutions, will understand the role of financial relations in state economy, describe the beginnings of finance and taxes, and the history of financial administration from beginnings to present days. Further, the student will indentify und determine the turning points of financial development, apply his/her knowledge to principles, assess, justify and review financial relations in the context of history, and draw general conclusions.
N/A
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Task-based study method
Textual studies
Instruction based on dialogue
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan,; Dobeš, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. null. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1.
  • Janák, Jan; Hledíková, Zdeňka. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945 : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-21189-5.
  • Jánošíková, Petra. Daňové právo : de lege lata / Petra Jánošíková a kolektiv. Plzeň . Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-503-6.
  • Jánošíková, Petra; Mrkývka, Petr a kolektiv. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-639-2.
  • Pošvář, Jaroslav. Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : [od počátku 20. století]. Praha : Česká numismatiská společnost, 1977.
  • Sejbal, J. Základy peněžního vývoje. Brno, 1997.
  • Starý, M. a kol. Dějiny daní a poplatků. Praha, 2009..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer