Course: Religious Studies for Students of Law

« Back
Course title Religious Studies for Students of Law
Course code KFI/REP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Course content
The following topics will be focused: Christian history of Czech countries; Slavic Christian tradition (St. Wenceslaw and St. Vojtech); Reformation and Jan Hus; Lutheran Reformation; religion during the turn of the 19. and 20. century; Churches and religious societies in Czech republic - contemporary situation; new nontraditional religions in Czech republic; the church law.

Learning activities and teaching methods
Self-study of literature, Lecture
 • Preparation for an examination (30-60) - 52 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Course requires no special prior knowledge and skills.
learning outcomes
Students will be able to describe the development of Christianity in Czech countries and to explain the formation of Slavic Christian tradition from the beginning through the Reformation to the Enlightenment. They will be able to present basic religious problems during the turn of the 19. and 20. century and they will be oriented in the contemporary situation of Churches, religious societies, nontraditional religions and the church law in Czech republic.
teaching methods
Lecture
Self-study of literature
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Kronika křesťanství. Praha, 1998.
 • Demjančuková, Dagmar. Religionistika. Vyd. 1. Plzeň : ZČU, 1995. ISBN 80-7043-177-6.
 • Demjančuková, Dagmar; Špilerová, Štěpánka. Čítanka dějin náboženství. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-77-6.
 • Filipi, Pavel. Církev a církve : kapitoly z ekumenické eklesiologie. 1. vyd. Praha : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. ISBN 80-85959-58-5.
 • Funda, Otakar A. Víra bez náboženství. Praha : Prvokruh, 1994. ISBN 80-901470-1-8.
 • Heller, Jan; Mrázek, Milan. Nástin religionistiky : uvedení do vědy o náboženství. 1. vyd. Praha : Kalich, 1988.
 • Horyna, Břetislav. Úvod do religionistiky. 1. vyd. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-64-1.
 • Placht, Václav. Přehled dějin křesťanství naší vlasti s ohledem na Plzeň a Západočeský seniorát. Plzeň : Seniorátní výbor Západočeského seniorátu českobratrské církve evangelické v Plzni, 1988.
 • Tretera, Jiří Rajmund. Církevní právo. 1. vydání. Praha : Jan Krigl, 1993.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding - Winter