Course: Communication Practice 2

« Back
Course title Communication Practice 2
Course code KFI/KPR2K
Organizational form of instruction Practice
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hanzelínová Lada, PhDr. Ph.D.
Course content
The course will introduce students into the situation of communication in practice. Student will choose some concrete place from the offer of KFI or will arrange an internship in a selected institution and there he will make individual research of situation in communication. Students will consult the choice of the institution with lecturer. During their internship, student is required to keep a diary in which he notes his experience. Students will present a reflection of their internship in seminars.

Learning activities and teaching methods
Project-based instruction, Skills demonstration, Field trip
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 60 hours per semester
  • Contact hours - 25 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Definovat svoji představu o budoucím zaměstnání.
Definovat silné a slabé stránky v souvislosti s pracovní činností.
Sestavit prezentaci s multimediálním obsahem.
professional skills
Prezentovat s použitím techniky.
Komunikovat v týmu.
Komunikovat s externím subjektem.
learning outcomes
professional knowledge
determinovat vlastní silné a slabé stránky.
stanovit priority sebeprezentace.
rozumět sebeprezentačním metodám a zpracování zpětné vazby.
professional skills
sestavit profesní životopis a nakontaktovat budoucího zaměstnavatele.
prezentovat v omezeném čase s technickými pomůckami, převážně záznamovou technikou.
realizovat týmovou práci s následnou evaluací.
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Field trip
Task-based study method
Self-study of literature
professional skills
Skills demonstration
Project-based instruction
Students' portfolio
general eligibility
Group discussion
assessment methods
professional knowledge
Report
Project
Group presentation at a seminar
professional skills
Skills demonstration during field trip
Group presentation at a seminar
Self-evaluation
general eligibility
Self-evaluation
Recommended literature
  • Relevantní literatura bude doporučena podle charakteru praxe..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-3) Philosophy, theology 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Theory and Philosophy of Communication (14-1,2) Philosophy, theology 2 Summer