Course: Philosophy of Science 3

« Back
Course title Philosophy of Science 3
Course code KFI/FV3
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Course content
Types of self-reflection of science and technology: Philosophy of science and technology, logic of science, history, psychology and sociology of science. Traditional sociological conceptions of science ( E. Durkheim, K. Marx, K. Mannheim, W. Stark). Critique of classical conception of science (R. K. Merton, C. G. Hempel, W. V. Quine, K, R. Popper, T. S. Kuhn, S. Toulmin, P. Feyerabend, I. Prigogine). Change of paradigms in conceptions and functions of science. Cultural, social and political context of existence and evolution of science and technology. Technology, culture and politics. Human being in world of technology. Science and technology humanization.

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowldege and skills within the courses KFI/FV1 and KFI/FV2.
learning outcomes
Students will be able explain pivotal methods of the science evaluation. They will compare various searching perspectives on social sciences as well as natural sciences. They will be taught to use terminology of the theory and methodology of science and technology.
teaching methods
Lecture
Seminar
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Demjančuk, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení : proměna obrazu vědy v analytické tradici. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-19-8.
 • Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy : věda v kulturních kontextech. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7043-921-0.
 • Demjančuk, Nikolaj. O povaze vědy: fenomenologie.
 • Demjančuk, Nikolaj; Profant, Martin,; Podhajský, Jiří. O povaze vědy : novokantovství. 1. vyd. Praha : Epocha, 2011. ISBN 978-80-261-0045-4.
 • Fajkus, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0.
 • Feyerabend, Paul K. Tři dialogy o vědění. 1. vyd. Praha : Vesmír, 1999. ISBN 80-85977-04-4.
 • Kuhn, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-54-2.
 • Popper, Karl Raimund. Logika vědeckého zkoumání. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-45-3.
 • Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé I. Uhranutí Platónem. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-53-6.
 • Popper, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé II. Vlna proroctví: Hegel, Marx a co následovalo. Praha : ISE, 1994. ISBN 80-85241-54-4.
 • Russell, Bertrand. Logika, věda, filozofie a společnost. 1. vyd. Praha : Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0219-X.
 • Tondl, Ladislav. Věda, technika a společnost : Soudobé tendence a transformace vzájemných vazeb. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1994. ISBN 80-7007-051-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester