Course: Introduction to German Philosophical Terminology

« Back
Course title Introduction to German Philosophical Terminology
Course code KFI/FTNFB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech, German
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Dach Stefanie, Mgr. Ph.D.
 • Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Course content
Work with selected authentic texts and secondary literature concerning outstanding periods of German philosophy - especially Kant's philosophy, classical German philosophy, Wienna Circle and phenomenology. Texts will be published at the beginning of the semester on the website of Courseware. A library lesson in the foreign department of SVK will be part of the course.

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes, Students' self-study, Textual studies, Lecture
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 24 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
ovládat s porozuměním odborný jazyk v češtině
professional skills
kriticky přistupovat ke zdrojům (pramenným i sekundárním textům)
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
rozumět sdělením různého typu
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit základní pojmy německé filosofické terminologie
charakterizovat specifika německé filosofické terminologie
professional skills
dohledat v německém filosofickém textu citovanou pasáž a ověřit její formální i věcnou správnost
najít a ověřit v německé sekundární literatuře konkrétní faktografickou znalost
najít k českému překladu v originálním německém filosofickém textu příslušnou terminologii a ověřit adekvátnost i konzistenci jejího překladu
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Students' self-study
Students' portfolio
professional skills
Seminar classes
Textual studies
Self-study of literature
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Test
professional skills
Combined exam
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Aktuální seminární texty budou. zveřejněny před zahájením výuky v Coursewaru..
 • Bülow, F.; Schmidt, M. Velká německá gramatika. Brno : Computer Press, 2007.
 • Fromm, E. Haben oder Sein: Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. München : dtv Verlagsgesellschaft, 2005.
 • Jaspers, K. Einführung in die Philosophie: zwölf Radiovorträge. München : Piper, 2015.
 • Kant, I. Kritik der reinen Vernunft. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2014.
 • Nietzsche, F. Jenseits von Gut und Böse: Zur Genealogie der Moral. München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2007.
 • Popper, K. R. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Tübingen : Mohr Siebeck, 2003.
 • Ritter, Joachim,; Gründer, Karlfried,; Eisler, Rudolf. Historisches Wörterbuch der Philosophie. Völlig neubearbeitete Ausg. Basel ; Schwabe, 1971. ISBN 3-7965-0115-X.
 • Wittgenstein, L. Logisch-philosophische Abhandlung. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 2 Winter