Course: Introduction to french philosophical terminology

« Back
Course title Introduction to french philosophical terminology
Course code KFI/FTFFB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech, French
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Course content
Work with selected authentic texts and secondary literature concerning outstanding periods of French philosophy - especially French age of enlightenment, French epistemology and philosophy of 2nd half of 20th century. Texts will be published at the beginning of the semester on the website of Courseware. A library lesson in the foreign department of SVK will be part of the course.

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes, Students' self-study, Textual studies, Lecture
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 24 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
ovládat alespoň jeden cizí jazyk, nejlépe angličtinu (min. pasivně)
ovládat s porozuměním odborný jazyk (v češtině)
professional skills
kriticky přistupovat ke zdrojům (pramenným i sekundárním textům)
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
rozumět sdělením různého typu
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit základní pojmy francouzské filosofické terminologie
charakterizovat specifika francouzské filosofické terminologie
professional skills
dohledat ve francouzském filosofickém textu citovanou pasáž a ověřit její formální i věcnou správnost
najít a ověřit ve francouzské sekundární literatuře konkrétní faktografickou znalost
najít k českému překladu v originálním francouzském filosofickém textu příslušnou terminologii a ověřit adekvátnost i konzistenci jejího překladu
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Students' self-study
Students' portfolio
professional skills
Seminar classes
Textual studies
Self-study of literature
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Test
Combined exam
professional skills
Combined exam
Skills demonstration during seminar
Report
Recommended literature
 • Aktuální seminární texty budou. zveřejněny před zahájením výuky v Coursewaru..
 • Comte, Auguste. Cours de philosophie positive. 6e éd. identique ? la premi?re, parue au commencement de juillet 1830. Paris : Schleicher Fr., 1908.
 • Descartes, René. Rozprava o metodě. 3. vyd., v Nakl. Svoboda 1. vyd. Praha : Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0216-5.
 • Diderot, Denis. Výbor z díla Denis Diderot. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1990. ISBN 80-205-0117-7.
 • Huisman, D. (ed.). Histoire de la philosophie francaise. Paris : Perrin, 2002.
 • Sartre, Jean-Paul. Existencialismus je humanismus. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-661-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 2 Winter