Course: Introduction to English Philosophical Terminology

« Back
Course title Introduction to English Philosophical Terminology
Course code KFI/FTAFB
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Benda Libor, Mgr. Ph.D.
 • Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Course content
Work with selected authentic texts and secondary literature concerning outstanding periods of English philosophy - especially modern epistemology and analytic philosophy. Texts will be published at the beginning of the semester on the website of Courseware. A library lesson in the foreign department of SVK will be part of the course.

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes, Students' self-study, Textual studies, Lecture
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 24 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
ovládat alespoň jeden cizí jazyk, nejlépe angličtinu (min. pasivně)
ovládat s porozuměním odborný jazyk (v češtině)
professional skills
kriticky přistupovat ke zdrojům (pramenným i sekundárním textům)
využívat moderní technologie, zejména informační databáze
identifikovat problém (tezi) a reprodukovat argumentaci obsažené v zadaném textu
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit základní pojmy anglické filosofické terminologie
charakterizovat specifika anglické filosofické terminologie
professional skills
dohledat v anglickém filosofickém textu citovanou pasáž a ověřit její formální i věcnou správnost
najít a ověřit v anglické sekundární literatuře konkrétní faktografickou znalost
najít k českému překladu v originálním anglickém filosofickém textu příslušnou terminologii a ověřit adekvátnost i konzistenci jejího překladu
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Textual studies
professional skills
Seminar classes
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Test
Combined exam
professional skills
Report
Combined exam
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Aktuální seminární texty budou. zveřejněny před zahájením výuky v Coursewaru..
 • Audi, Robert. The Cambridge dictionary of philosophy. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-63722-8.
 • BLACKBURN, S. The Oxford dictionary of philosophy. Oxford : Oxford University Press, 2005.
 • Bunnin, Nicholas; Tsui-James, E. P. The Blackwell companion to philosophy. 1st ed. Oxford : Blackwell, 1996. ISBN 0-631-18789-8.
 • Honderich, Ted. The Oxford companion to philosophy. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-926479-1.
 • Christensen, Kit Richard. Philosophy and choice : selected readings from around the world. Mountain View : Mayfield Publishing Company, 1999. ISBN 1-55934-964-6.
 • Lycan, William G. Philosophy of language: a contemporary introduction. New York. ISBN 978-0-415-95752-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-2,3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (13-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Philosophy (17-1) Philosophy, theology 2 Winter